Hệ thống Nhận thức Con người Ảo Số hóa Do WiMi Phát triển

BEIJING, Aug. 14, 2023 — Công ty Cổ phần Mây Hologram WiMi (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” hoặc “Công ty”) – nhà cung cấp công nghệ Hologram Tăng cường Thực tế (AR) hàng đầu toàn cầu, hôm nay thông báo rằng hệ thống nhận thức con người ảo đã được phát triển, cho phép nhận thức và hiểu biết con người ảo bằng cách thu thập giọng nói, cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt và thông tin khác của người dùng, và chuyển đổi chúng thành đầu ra dưới dạng giọng nói, văn bản, hình ảnh và các dạng khác. Việc phát triển thành công hệ thống nhận thức này sẽ làm cho tương tác giữa người dùng và con người ảo trở nên tự nhiên và trôi chảy hơn, mang lại một hướng đi và động lực mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp con người ảo.

Hệ thống nhận thức con người ảo do WiMi phát triển bao gồm một số mô-đun kỹ thuật, chủ yếu được xây dựng dựa trên ba khía cạnh của nhận dạng giọng nói, nhận dạng cử chỉ và nhận dạng biểu cảm khuôn mặt. Sự tích hợp và hợp tác của ba khía cạnh công nghệ này giúp hệ thống tốt hơn trong việc nhận thức và hiểu hành vi, ngôn ngữ và cảm xúc của người dùng, sau đó thực hiện tương tác tự nhiên và trôi chảy hơn, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp con người ảo.

Nhận dạng giọng nói là một trong những mô-đun trung tâm nhất trong hệ thống nhận thức con người ảo. Mô-đun này chuyển đổi tín hiệu giọng nói của người dùng thành thông tin văn bản, do đó cho phép con người ảo hiểu và trả lời giọng nói của người dùng. Trong quá trình thực hiện, mô-đun này phân tích và xử lý giọng nói của người dùng và sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để chuyển đổi tín hiệu giọng nói thành thông tin văn bản có thể đọc được bởi máy.

Mô-đun nhận dạng cử chỉ là một thành phần quan trọng khác của hệ thống nhận thức con người ảo. Nó có thể ghi lại thông tin cử chỉ cơ thể của người dùng thông qua máy ảnh, nhằm nhận thức và hiểu các chuyển động hành vi của người dùng. Trong quá trình thực hiện, mô-đun sử dụng các thuật toán học sâu để phân tích và nhận dạng thông tin cử chỉ của người dùng và chuyển đổi chúng thành định dạng dữ liệu có thể đọc được bởi máy.

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt cũng là một thành phần rất quan trọng của hệ thống nhận thức con người ảo. Mô-đun này có thể nhận ra và phân tích biểu cảm khuôn mặt của người dùng và chuyển đổi chúng thành định dạng dữ liệu có thể đọc được bởi máy, để con người ảo có thể hiểu và mô phỏng biểu cảm khuôn mặt của người dùng. Trong quá trình thực hiện, nó sử dụng các kỹ thuật thị giác máy tính để phân tích và nhận dạng biểu cảm khuôn mặt của người dùng và chuyển đổi chúng thành định dạng dữ liệu để phản hồi và mô phỏng biểu cảm khuôn mặt của con người ảo.

Hệ thống nhận thức con người ảo của WiMi mở ra một cánh cửa mới cho việc giao tiếp và tương tác giữa con người với thế giới ảo. Những đột phá công nghệ trong lĩnh vực này sẽ mang lại cho chúng ta một thế giới con người ảo phong phú và sống động hơn.

Với sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp con người ảo, cách làm sao để con người ảo gần gũi hơn với cuộc sống con người, thông minh và thích ứng hơn là những vấn đề cần giải quyết. Việc giới thiệu hệ thống nhận thức con người ảo của WiMi cung cấp một giải pháp mới cho những vấn đề này, có thể khiến con người ảo phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng và thực hiện trải nghiệm người dùng tốt hơn thông qua tương tác linh hoạt và thông minh hơn. Trên cơ sở đó, các kịch bản ứng dụng con người ảo sẽ trở nên phong phú hơn, bao gồm trò chơi, giáo dục, giải trí, quảng cáo và các lĩnh vực khác, trong đó giá trị của con người ảo sẽ được thể hiện đầy đủ hơn, triển vọng thị trường của ngành công nghiệp con người ảo sẽ trở nên rộng mở hơn và sẽ cung cấp nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp.

Hệ thống nhận thức con người ảo không chỉ mang lại cơ hội mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp con người ảo, mà còn thúc đẩy động lực mới cho đổi mới khoa học và công nghệ. Trong tương lai, WiMi sẽ tiếp tục tăng cường tối ưu hóa và nâng cấp hệ thống nhận thức con người ảo, ra mắt sản phẩm và dịch vụ thông minh và hiệu quả hơn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp con người ảo.

Về WIMI Hologram Cloud

WIMI Hologram Cloud, Inc. (NASDAQ: WIMI) là nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật toàn diện tập trung vào các lĩnh vực chuyên nghiệp bao gồm phần mềm HUD hologram tăng cường thực tế cho ô tô, công nghệ LiDAR xung hologram 3D, thiết bị trường sáng hologram đeo đầu, bán dẫn hologram, phần mềm mây hologram, định vị xe hơi hologram và những lĩnh vực khác. Các dịch vụ và công nghệ tăng cường thực tế hologram của nó bao gồm ứng dụng tăng cường thực tế hologram cho ô tô, công nghệ LiDAR xung hologram 3D, công nghệ bán dẫn thị giác hologram, phát triển phần mềm hologram, công nghệ quảng cáo tăng cường thực tế hologram, công nghệ giải trí tăng cường thực tế hologram, thanh toán ARSDK, giao tiếp hologram tương tác và các công nghệ tăng cường thực tế hologram khác.

Tuyên bố an toàn

Bản tin này chứa “tuyên bố tương lai” theo Đạo luật Cải cách Quyền Riêng Tư chứng khoán tư nhân năm 1995. Những tuyên bố tương lai này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: mục tiêu và chiến lược của Công ty; tương lai phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty; sự tăng trưởng dự kiến của ngành công nghiệp tăng cường thực tế hologram; và kỳ vọng của Công ty đối với nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với sản phẩm và dịch vụ của mình.

Thông tin chi tiết hơn về những rủi ro này được đưa ra trong báo cáo năm của Công ty trên Mẫu 20-F và báo cáo hiện tại trên Mẫu 6-K đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Tất cả thông tin trong bản tin này là tính đến ngày phát hành. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên