FWD Group công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm và cập nhật chương trình trái phiếu trung hạn toàn cầu

HỒNG KÔNG, 31 tháng 8 năm 2023 — Tập đoàn FWD Group Holdings Limited (“FWD Group” hoặc “FWD”) công bố cập nhật và thông tin bổ sung, bao gồm kết quả 6 tháng đầu năm 2023 của FWD Group, trong các tài liệu được nộp hôm nay với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (“HKEx”) liên quan đến chương trình trái phiếu trung hạn toàn cầu của mình.

Như được chi tiết hóa trong các tài liệu, FWD Group tiếp tục duy trì tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2023, với giá trị hợp đồng mới đạt 482 triệu đô la Mỹ, tăng 22% so với nửa đầu năm 2022.

Công ty cũng báo cáo lợi nhuận hoạt động điều chỉnh trước thuế theo phân khúc tăng 56%, đạt 307 triệu đô la Mỹ.

Huynh Thanh Phong, Tổng giám đốc điều hành kiêm Giám đốc điều hành của FWD Group, cho biết: “Kết quả tích cực ở các thị trường lớn nhất của chúng tôi là Hồng Kông, Thái LanNhật Bản được bổ sung bởi phân khúc Thị trường mới nổi của chúng tôi, lần đầu tiên đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động trước thuế của chúng tôi.”

Tăng trưởng giá trị hợp đồng mới của công ty trong nửa đầu năm 2023 phản ánh sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc đại lục đến Hồng KôngMa Cao, vị trí dẫn đầu số một liên tục trong bancassurance cũng như sự gia tăng hiện diện đại lý ở Thái Lan, và một sự chuyển hướng thành công ở Nhật Bản sang kinh doanh bảo vệ cá nhân. Tăng trưởng giá trị hợp đồng mới mạnh mẽ cũng được duy trì ở hầu hết các quốc gia trong phân khúc Thị trường mới nổi.

Huynh Thanh Phong nói thêm: “FWD đã 10 tuổi vào năm 2023 và chúng tôi mới chỉ bắt đầu hành trình thay đổi cách mọi người cảm nhận về bảo hiểm. Chúng tôi đã chứng minh rõ ràng khả năng mang đến sự nhân văn cho khách hàng của mình trên toàn khu vực Châu Á thông qua mô hình kinh doanh kỹ thuật số. Sự tăng trưởng và quy mô liên tục của chúng tôi phản ánh các khoản đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện trong thập kỷ qua để phục vụ ngành bảo hiểm đang mở rộng ở Châu Á.”

Thông báo hôm nay cập nhật chương trình trái phiếu trung hạn toàn cầu của công ty, được thiết lập vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, với thêm thông tin. Điều này bao gồm hiệu suất tài chính của FWD Group trong nửa đầu năm 2023 theo chuẩn báo cáo tài chính quốc tế mới, IFRS17, có hiệu lực cho toàn ngành trên toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các thông báo có sẵn trên trang web của HKEx.

[1] Tốc độ tăng trưởng được biểu thị dựa trên tỷ giá hối đoái không đổi.

Về FWD Group

FWD Group là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ toàn Châu Á với hơn 11 triệu khách hàng tại 10 thị trường, bao gồm một số thị trường bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất thế giới. FWD đạt đến cột mốc 10 năm vào năm 2023. Công ty tập trung vào việc đơn giản hóa hành trình bảo hiểm, nhanh chóng và thuận tiện hơn, với các đề xuất và sản phẩm dễ hiểu, được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số. Thông qua cách tiếp cận dựa trên khách hàng này, FWD cam kết thay đổi cách mọi người cảm nhận về bảo hiểm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.fwd.com