DPC Dash Ltd (1405.HK) công bố kết quả tài chính giữa năm 2023 với mức tăng trưởng doanh thu 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Đạt kết quả nửa năm kỷ lục với tổng doanh thu 1,38 tỷ NDT, tăng trưởng 51,5% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng tăng 123,6%; EBITDA điều chỉnh tăng 128,6%

Thêm 84 cửa hàng mới ròng trong nửa đầu năm 2023; Vận hành 672 cửa hàng trên 20 thành phố, tính đến ngày 30 tháng 6

Sáu cửa hàng mới khai trương ở các thành phố mới thâm nhập đã phá kỷ lục Doanh thu 30 Ngày đầu tiên Toàn cầu của Domino’s Pizza, thể hiện sự nhận biết thương hiệu mạnh mẽ và động lực thương hiệu

HỒNG KÔNG, 29 tháng 8 năm 2023 — Công ty DPC Dash Ltd (“DPC Dash” hoặc “Công ty”, cùng với các công ty con, “Tập đoàn”) (1405.HK), bên nhượng quyền thương mại chủ động của Domino’s Pizza (NYSE: DPZ) tại Trung Quốc đại lục, Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Trung Quốc và Đặc khu Hành chính Ma Cao của Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“Kết quả Tạm thời”) (Thông báo”)

ĐIỂM NỔI BẬT NỬA ĐẦU NĂM 2023[1]

Tất cả các so sánh được thực hiện theo cơ sở năm-trên-năm (“YoY”).

  • Doanh thu đạt 1,38 tỷ NDT, tăng 51,5% so với 908,8 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022.
  • 84 cửa hàng mới ròng trong nửa đầu năm 2023, thâm nhập vào 4 thành phố mới trong cùng kỳ với tổng số cửa hàng là 672 trên 20 thành phố, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
  • Doanh thu trung bình hàng ngày trên mỗi cửa hàng12.275 NDT cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình hàng ngày trên mỗi cửa hàng ở các thị trường tăng trưởng mới[2]11.316 NDT, tăng 30,0% so với cùng kỳ năm trước.
  • Tăng trưởng doanh thu cửa hàng cùng kỳ (SSSG) đạt 8,8%, so với 13,9% của cùng kỳ năm 2022 và 14,4% của cả năm 2022, tiếp tục xu hướng tăng trưởng doanh thu cửa hàng cùng kỳ dương 24 quý liên tiếp kể từ quý 3/2017, một đường đi tăng trưởng doanh thu lành mạnh và mạnh mẽ.
  • EBITDA cấp cửa hàng đạt 257,4 triệu NDT, tăng 86,1% so với 138,3 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022. Biên EBITDA cấp cửa hàng đạt 18,7%, so với 15,2% của cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng đạt 186,3 triệu NDT, tăng 123,6% so với 83,3 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng đạt 13,5%, so với 9,2% của cùng kỳ năm 2022.
  • EBITDA điều chỉnh đạt 127,0 triệu NDT, tăng 128,6% so với 55,6 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022. Biên EBITDA điều chỉnh đạt 9,2%, so với 6,1% của cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ ròng điều chỉnh thu hẹp 74,7% xuống âm 17,4 triệu NDT, so với âm 68,9 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022.
  • Tổng số Thành viên Trung thành đạt 10,9 triệu, so với 7,0 triệu của cùng kỳ năm 2022, tăng 55,7%.

Tuyên bố của CÔNG TY

Aileen Wang, Giám đốc điều hành & Giám đốc điều hành của DPC Dash bình luận: “Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được kết quả kỷ lục trong nửa đầu năm 2023, với tổng doanh thu 1,38 tỷ NDT, kết hợp với biên lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng 13,5%.” Bà Wang nói thêm: “Những kết quả mạnh mẽ này thực sự phản ánh những năm làm việc chăm chỉ và tận tâm của từng nhân viên của chúng tôi.”

Bà Wang tiếp tục: “Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những khách hàng trung thành của mình đã ủng hộ chúng tôi trong suốt những năm qua. Sự ủng hộ liên tục của họ thúc đẩy chúng tôi nỗ lực tiếp tục cung cấp sản phẩm đổi mới của mình đồng thời tối đa hóa sự tiện lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng bước chân vào các thành phố mới trên khắp Trung Quốc và khu vực lớn hơn, trong những gì chúng tôi tin là một thị trường chưa được phục vụ đầy đủ.”

Helen Wu, Giám đốc tài chính của DPC Dash, bình luận: “Chúng tôi đã tăng trưởng doanh thu 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi EBITDA cấp cửa hàng của chúng tôi tăng 86,1% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này định vị chúng tôi là một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực tiêu dùng có quyền lựa chọn trong khu vực Đại Trung Quốc.” Bà Wu nói thêm: “Các cửa hàng mới của chúng tôi tại Vũ Hán, Tấn An, Thành Đô, Wenzhen và Thanh Đảo liên tiếp phá vỡ Kỷ lục Doanh thu 30 Ngày đầu tiên Toàn cầu của Domino, thể hiện sự nhận biết thương hiệu mạnh mẽ của Domino ở Trung Quốc, cũng như khả năng mở rộng và nhân rộng của chúng tôi.”

Bà Wu tiếp tục: “Chúng tôi đã đạt được cả tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và cải thiện biên lợi nhuận tốt trong nửa đầu năm 2023, tăng tốc quá trình đạt lợi nhuận chung của nhóm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trên nền tảng vững chắc này để thúc đẩy hơn nữa doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra quy mô kinh tế lớn hơn. Chúng tôi đang trên đường để đạt được lợi nhuận chung cho toàn Tập đoàn.”

TỔNG QUAN TÀI CHÍNH NỬA ĐẦU NĂM 2023

Doanh thu đạt 1,38 tỷ NDT cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 51,5% so với 908,8 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ (a) sự gia tăng doanh thu trung bình hàng ngày trên mỗi cửa hàng và (b) số lượng cửa hàng hoạt động tăng lên trong các giai đoạn tương ứng.

EBITDA cấp cửa hàng đạt 257,4 triệu NDT, tăng 86,1% so với 138,3 triệu NDT của cùng kỳ năm 2022. Biên EBITDA cấp cửa hàng đ