DouYu Quốc tế Holdings Limited Báo cáo Kết quả Tài chính Không kiểm toán Quý II năm 2023

VŨ HÁN, Trung Quốc, 14 tháng 8, 2023 — DouYu International Holdings Limited (“DouYu” or the “Company”) (Nasdaq: DOYU), một nền tảng phát trực tiếp trò chơi điện tử hàng đầu tại Trung Quốc và tiên phong trong chuỗi giá trị eSports, hôm nay thông báo kết quả tài chính bán niên chưa kiểm toán cho quý II kết thúc ngày 30 tháng Sáu năm 2023.

Kết quả kinh doanh và hoạt động quý II năm 2023

  • Doanh thu ròng quý II năm 2023 là 1.392,2 tỷ Nhân dân tệ (192,0 triệu USD), so với 1.833,2 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận gộp quý II năm 2023 là 188,9 tỷ Nhân dân tệ (26,1 triệu USD), so với 309,0 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng quý II năm 2023 là 6,8 tỷ Nhân dân tệ (0,9 triệu USD), so với lỗ ròng 38,8 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng điều chỉnh[1] quý II năm 2023 là 61,4 tỷ Nhân dân tệ (8,5 triệu USD), so với 23,5 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
  • Bình quân người dùng hoạt động trên điện thoại di động[2] quý II năm 2023 là khoảng 50,3 triệu người, so với 55,7 triệu người cùng kỳ năm trước.
  • Số người dùng trả phí trung bình theo quý trong quý II năm 2023 là 4,0 triệu người, so với 6,6 triệu người cùng kỳ năm 2022.

Ông Shaojie Chen, Tổng Giám đốc DouYu, bình luận: “Trong quý II năm 2023, chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng sự phát triển bền vững của hệ sinh thái cộng đồng trò chơi. Chúng tôi tập trung thành công duy trì người dùng cốt lõi, ra mắt nhiều nội dung tương tác cao cấp hơn nhằm thúc đẩy tương tác trong cộng đồng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, chúng tôi hợp tác chặt chẽ hơn với nhà phát triển trò chơi trong các sáng kiến mang lại lợi ích cho cả hai bên và giảm chi phí tiếp thị nhằm tìm kiếm người dùng. Nhờ nội dung trò chơi liên tục cập nhật, các hoạt động vận hành đa dạng và các sản phẩm sinh lợi, số lượng người dùng hoạt động trên điện thoại di động trong quý II vẫn ổn định ở mức 50,3 triệu. Bước sang tương lai, chúng tôi vẫn kiên trì thực hiện chiến lược tăng trưởng cốt lõi bằng cách tiếp tục sản xuất nội dung chất lượng cao, ra mắt sáng kiến mới và khám phá các hướng tăng trưởng mới. Sự phát triển kinh doanh vững chắc của chúng tôi sẽ tăng cường lợi thế cạnh tranh và vị thế dẫn đầu trong ngành nội dung trò chơi tại Trung Quốc.”

Ông Hao Cao, Phó Chủ tịch DouYu, bình luận: “Trong quý II năm 2023, hiệu suất tài chính của chúng tôi vẫn duy trì ổn định. Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào ROI. Những điều chỉnh chính đối với hoạt động sinh lợi từ phát trực tiếp nhằm kích thích cộng đồng nền tảng. Cùng với nâng cấp sản phẩm và sáng tạo, chúng tôi ổn định doanh thu ròng ở mức 1,39 nghìn tỷ Nhân dân tệ và đa dạng hóa cơ cấu doanh thu. Chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa chi phí và chi phí hoạt động trong quý II bằng cách quản lý hiệu quả chi phí nội dung, đặc biệt là giảm chi phí tiếp thị cho các hoạt động quảng bá và tăng cường hiệu quả hoạt động. Do đó, chúng tôi đạt lợi nhuận ròng 6,8 tỷ Nhân dân tệ trong quý so với lỗ ròng 38,8 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 160,8% theo năm, đạt 61,4 tỷ Nhân dân tệ. Bước sang tương lai, chúng tôi dự định khám phá các kênh sinh lời mới hỗ trợ hoạt động cốt lõi bền vững trong khi tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan.”

Kết quả tài chính quý II năm 2023

Doanh thu ròng quý II năm 2023 giảm 24,1% xuống còn 1.392,2 tỷ Nhân dân tệ (192,0 triệu USD), so với 1.833,2 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu phát trực tiếp quý II năm 2023 giảm 28,8% xuống 1.258,3 tỷ Nhân dân tệ (173,5 triệu USD) so với 1.768,3 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu do điều chỉnh hoạt động phát trực tiếp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái phát triển bền vững và hiệu quả hơn, cũng như môi trường kinh tế khó khăn.

Doanh thu quảng cáo và khác quý II năm 2023 tăng 106,5% lên 133,9 tỷ Nhân dân tệ (18,5 triệu USD) so với 64,9 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng chủ yếu do doanh thu khác từ dịch vụ thành viên chuyên biệt trò chơi tăng lên.

Chi phí đối với doanh thu quý II năm 2023 là 1.203,3 tỷ Nhân dân tệ (165,9 triệu USD), giảm 21,1% so với 1.524,2 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.

Phí chia sẻ doanh thu và chi phí nội dung quý II năm 2023 giảm 25,4% xuống 981,3 tỷ Nhân dân tệ (135.3 triệu USD) từ RMB1.314,7 tỷ cùng kỳ năm trước. Sự giảm chủ yếu do phí chia sẻ doanh thu, phù hợp với sự giảm của doanh thu phát trực tiếp. Sự giảm bị bù đắp một phần bởi chi phí bản quyền tăng do mua bản quyền giải đấu LPL.

Chi phí băng thông quý II năm 2023 giảm 17,3% xuống 118,8 tỷ Nhân dân tệ (16,4 triệu USD) so với 143,7 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022. Sự giảm chủ yếu do hiệu quả sử dụng băng thông cao điểm tăng nhờ nhu cầu xem giải đấu tăng chủ yếu thông qua phân bổ động băng thông.

Lợi nhuận gộp quý II năm 2023 là 188,9 tỷ Nhân dân tệ (26,1 triệu USD), so với 309,0 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ lợi nhuận gộp giảm chủ yếu do tỷ trọng chi phí khác tăng theo doanh thu, một phần bù đắp bởi tỷ trọng doanh thu chia sẻ giảm.

Chi phí bán hàng và tiếp thị quý II năm 2023 giảm 48,0% xuống 87,0 tỷ Nhân dân tệ (12,0 triệu USD) so với