Deloitte Được Xếp Hạng Nhà Lãnh Đạo Trong Bảng Xếp Hạng Phép Thuật Gartner® 2023 Cho Dịch Vụ Chuyển Đổi CNTT Đám Mây Công Cộng

NEW YORK, 28 tháng 8 năm 2023 — Gartner®, một công ty cung cấp các hiểu biết hành động và khách quan cho các giám đốc điều hành và các nhóm của họ, đã công nhận Deloitte là một Nhà lãnh đạo trong Bản đồ phân vùng ma thuật Gartner® 2023 cho các Dịch vụ Chuyển đổi CNTT Đám mây Công cộng, đứng vị trí xa nhất về Tính đầy đủ của Tầm nhìn. Deloitte trước đây đã được xác định là một Nhà lãnh đạo trong không gian này, bao gồm trong báo cáo năm ngoái.

“Trong khi những người khác cá cược về tương lai, chúng tôi xây dựng nó. Mỗi ngày, chúng tôi rút ra kinh nghiệm phong phú, các nguồn lực và mạng lưới quan hệ đồng minh vô song để tạo lợi thế và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc định hình tương lai kinh doanh của họ,” ông Chris Thomas, Giám đốc và Lãnh đạo Đám mây Hoa Kỳ, Deloitte Consulting LLP nói. “Chúng tôi tin rằng sự công nhận này từ Gartner nhấn mạnh tác động của sự hiện diện toàn cầu, các khoản đầu tư chiến lược vào khách hàng và các năng lực tư vấn đáng kể của chúng tôi. Những thuộc tính này, kết hợp với chiều sâu ngành của chúng tôi và việc sử dụng các công nghệ chuyển đổi như trí tuệ nhân tạo tạo ra, đặt Deloitte ở vị trí dẫn đầu đổi mới.”

Deloitte cũng tin rằng vị trí này là do việc chia sẻ kiến ​​thức với khách hàng; nhấn mạnh chiến lược và đổi mới; khả năng hiện đại hóa các ứng dụng kế thừa; và bộ công cụ và tài sản khác mạnh mẽ để tự động hóa, tối ưu hóa và cung cấp giám sát liên tục các hoạt động đám mây.

Deloitte gần đây đã ra mắt Deloitte Engineering, một sự mở rộng của các năng lực kỹ thuật phần mềm và phát triển sản phẩm hiện đại của mình, để giúp các khách hàng trong tất cả các ngành công nghiệp và lĩnh vực tối đa hóa tiềm năng của họ và mở rộng nhanh chóng trên toàn bộ ngăn xếp kỹ thuật. Hoạt động kỹ thuật mới này nhằm giúp các tổ chức hiện đại vượt lên trước sự tăng trưởng nổi bật trong các công nghệ như trí tuệ nhân tạo tạo ra, ứng dụng đám mây bản địa, Web3 và các sản phẩm kết nối.

Để biết thêm thông tin về Quan hệ Phân tích của Deloitte, vui lòng truy cập trang Công nhận của Chuyên gia Phân tích của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Gartner
Gartner không ủng hộ bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình, và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc các chỉ định khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner bao gồm các ý kiến ​​của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được diễn giải là các tuyên bố về sự thật. Gartner từ chối tất cả các bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất kỳ bảo hành nào về khả năng bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. 

GARTNER là nhãn hiệu đã đăng ký và dịch vụ của Gartner và Magic Quadrant là nhãn hiệu đã đăng ký của Gartner, Inc. và / hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ và quốc tế và được sử dụng ở đây với sự cho phép. Bảo lưu mọi quyền.

  • Gartner, Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services, Bởi Mark Ray, Craig Lowery, Tobi Bet, Allan Wilkins, Karl Rosander, Tom Sieber, Xuất bản 16 tháng 8 năm 2023
       
  • Gartner, Critical Capabilities for Public Cloud IT Transformation Services, Bởi Tobi Bet, William Maurer, Mark Ray, Craig Lowery, Allan Wilkins, Karl Rosander, Tom Sieber, Xuất bản 16 tháng 8 năm 2023

Về Deloitte

“Deloitte,” “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến một hoặc nhiều thực thể của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), mạng lưới toàn cầu các công ty thành viên của nó và các thực thể liên quan của họ (gọi chung là “tổ chức Deloitte”). DTTL (còn được gọi là “Deloitte Global”) và mỗi công ty thành viên và thực thể liên quan của DTTL là các thực thể pháp lý riêng biệt và độc lập, không thể ràng buộc hoặc bắt buộc lẫn nhau đối với bên thứ ba. DTTL và mỗi công ty thành viên DTTL và thực thể liên quan chỉ chịu trách nhiệm về hành động và thiếu sót của riêng mình, không phải của nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Vui lòng truy cập www.deloitte.com/about để tìm hiểu thêm.

Deloitte cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo hàng đầu trong ngành, thuế và pháp lý, tư vấn, tư vấn tài chính và quản lý rủi ro cho gần 90% các công ty Fortune Global 500® và hàng nghìn công ty tư nhân. Các chuyên gia của chúng tôi mang lại các kết quả có thể đo lường và bền vững giúp củng cố niềm tin của công chúng vào các thị trường vốn, cho phép khách hàng chuyển đổi và phát triển, và dẫn đầu con đường hướng tới một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, một xã hội công b