Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương Được Cấp Thêm Một Bằng Sáng Chế Phát Minh Tại Mỹ

BẮC KINH, ngày 23 tháng 8 năm 2023 – Gần đây, sản phẩm lớp liên kết phản ứng cao su butyl do Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương phát triển độc lập – lớp liên kết phản ứng cao su butyl cho vật liệu cuộn chống thấm trước khi lát phản ứng liên kết, phương pháp chế tạo của nó, và vật liệu cuộn chống thấm trước khi lát phản ứng liên kết – đã được Cục Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế phát minh (Số bằng sáng chế: US011655401).

LỚP LIÊN KẾT PHẢN ỨNG CAO SU BUTYL CHO VẬT LIỆU CUỘN CHỐNG THẤM TRƯỚC KHI LÁT PHẢN ỨNG LIÊN KẾT, PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO CỦA NÓ, VÀ VẬT LIỆU CUỘN CHỐNG THẤM TRƯỚC KHI LÁT PHẢN ỨNG LIÊN KẾT
LỚP LIÊN KẾT PHẢN ỨNG CAO SU BUTYL CHO VẬT LIỆU CUỘN CHỐNG THẤM TRƯỚC KHI LÁT PHẢN ỨNG LIÊN KẾT, PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO CỦA NÓ, VÀ VẬT LIỆU CUỘN CHỐNG THẤM TRƯỚC KHI LÁT PHẢN ỨNG LIÊN KẾT

Cho đến nay, bằng sáng chế phát minh đã được cấp ở Trung Quốc, Châu Âu, Vương quốc Anh, Đức, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác. Việc cấp bằng sáng chế phát minh tại Mỹ không chỉ đánh dấu rằng công nghệ này đã đạt đến trình độ cắt giảm quốc tế và được công nhận rộng rãi, mà còn cho thấy Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương đã đạt được một bước đột phá mới trong đổi mới công nghệ và bố trí sở hữu trí tuệ quốc tế.


Với sự phát triển sâu rộng của toàn cầu hóa, Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương đã chủ động thực hiện bố trí sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Trong khi nuôi dưỡng lợi thế cốt lõi cho các sản phẩm xuất khẩu, công ty liên tục cải thiện khả năng cạnh tranh và kiểm soát rủi ro ở nước ngoài, giành được thế thượng phong trong cạnh tranh thị trường quốc tế. Vì mục đích này, công ty đã được cấp bằng sáng chế và chứng nhận có thẩm quyền tại Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Đức, Vương quốc Anh, Úc và các quốc gia khác. Trong năm 2023, Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương đã đạt được thành tựu lớn về bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Các công nghệ và sản phẩm chủ chốt của công ty đã được cấp bằng sáng chế phát minh tại Úc (Số bằng sáng chế: 2019413405) và Mỹ (Số bằng sáng chế: US011668056).

Đằng sau những thành tựu phong phú là những nỗ lực to lớn của Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương để coi đổi mới khoa học và công nghệ là động lực trung tâm cho sự phát triển chất lượng cao và xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ cấp cao.

Trong nhiều năm qua, dựa vào hệ thống công nghiệp, lợi thế về nhân lực và nguồn lực đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ, doanh nghiệp liên tục đẩy nhanh sự đồng bộ của chuỗi công nghiệp, đổi mới và giá trị xoay quanh tình hình và xu hướng phát triển hiện tại của nhu cầu ngành, và cải thiện toàn bộ hệ thống nghiên cứu và đổi mới khoa học từ nghiên cứu cơ bản, đột phá kỹ thuật, thương mại hóa kết quả đến tích hợp công nghiệp, đạt được hơn 1.000 bằng sáng chế có hiệu lực.

Trên cơ sở này, Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương liên tục tăng cường nỗ lực trong nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, sản xuất, thiết kế và xây dựng, kiểm tra xây dựng, dịch vụ hệ thống và các khía cạnh khác. Với việc ra mắt hệ thống kho thông minh, hệ thống quản lý hợp tác chuỗi cung ứng sản phẩm toàn diện, hệ thống hỗ trợ ra quyết định “Hongtan”, các nguyên mẫu sản xuất tự động hoàn toàn mép chồng lấn và một loạt thiết bị thông minh như “Hongren” và “Hongxiang”, công ty tiếp tục nuôi dưỡng một hệ sinh thái công nghiệp thông minh mới có đặc điểm “tự động hóa, số hóa, tinh gọn, tích hợp và thông minh”.

Công ty TNHH Phương Đông Hồng Dương sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy của đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ, nỗ lực hết sức để xây dựng lợi thế phát triển mới, chủ động chiếm lĩnh đỉnh cao, giành thế thượng phong và nắm bắt cơ hội trong cạnh tranh quốc tế, và thực sự biến đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ, một biến số then chốt, thành cực tăng trưởng quan trọng và nguồn sức mạnh cho sự phát triển chất lượng cao.