Công ty So-Young sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023 vào ngày 21 tháng 8 năm 2023

BẮC KINH, 15/8/2023 — Công ty Cổ phần Quốc tế So-Young (NASDAQ: SY) (“So-Young” hoặc “Công ty”), cộng đồng xã hội trực tuyến lớn nhất và năng động nhất tại Trung Quốc dành cho người tiêu dùng, chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực y đẹp, hôm nay thông báo rằng Công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý II kết thúc vào ngày 30/6/2023, trước thị trường Mỹ vào ngày 21/8/2023.

Lãnh đạo So-Young sẽ tổ chức hội nghị họp báo về kết quả kinh doanh vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Tám năm 2023 lúc 7 giờ 30 sáng giờ Miền Đông nước Mỹ (7 giờ 30 tối cùng ngày giờ Bắc Kinh/Hồng Kông). Thông tin đăng ký tham dự hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh như sau:

Quốc tế:   +1-412-902-4272
Trung Quốc:           4001-201203
Mỹ:                  +1-888-346-8982
Hồng Kông:   +852-301-84992
Mã số:        Công ty Cổ phần Quốc tế So-Young

Bạn có thể nghe lại buổi họp báo trong vòng 2 giờ kể từ khi kết thúc, bắt đầu từ 23:59 giờ Miền Đông nước Mỹ, ngày 28 tháng Tám năm 2023. Thông tin đăng ký nghe lại như sau:

Quốc tế:   +1-412-317-0088
Mỹ:                  +1-877-344-7529
Mã số:       2864127

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi trực tiếp hoặc xem lại buổi họp báo trực tuyến tại địa chỉ http://ir.soyoung.com.

Về So-Young

So-Young là cộng đồng xã hội trực tuyến lớn nhất và năng động nhất tại Trung Quốc dành cho người tiêu dùng, chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực y đẹp. Công ty cung cấp thông tin đáng tin cậy thông qua nội dung chất lượng cao cùng nhiều chức năng xã hội trên nền tảng, đồng thời lựa chọn kỹ càng những nhà cung cấp dịch vụ y đẹp. Nhờ thương hiệu mạnh, phạm vi tiếp cận rộng lớn, sự tin tưởng từ người dùng, cộng đồng xã hội tương tác cao và dữ liệu sâu, So-Young được vị thế tốt để mở rộng dọc theo chuỗi giá trị ngành công nghiệp y đẹp và vào thị trường chăm sóc sức khỏe tiêu dùng khổng lồ, phát triển nhanh.

Liên hệ:

Công ty Cổ phần Quốc tế So-Young

Ban Quan hệ Đầu tư
Vivian Xu
Điện thoại: +86-10-8790-2012
Email: ir@soyoung.com

Công ty TNHH Truyền thông Christensen

Tại Trung Quốc
Ông Eric Yuan
Điện thoại: +86-10-5900-1548
Email: eric.yuan@christensencomms.com 

Tại Mỹ
Linda Bergkamp
Điện thoại: +1-480-614-3004
Email: linda.bergkamp@christensencomms.com