Công nghệ Mengxiang chọn giải pháp quản lý hiệu suất doanh nghiệp CCH® Tagetik của Wolters Kluwer cho nhu cầu quản lý ngân sách

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 17 tháng 8 năm 2023 — Wolters Kluwer, một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực thông tin chuyên nghiệp, giải pháp phần mềm và dịch vụ, hôm nay thông báo rằng Mengxiang Technology đã chọn CCH Tagetik Corporate Performance Management (CPM) phần mềm để hỗ trợ nhu cầu quản lý ngân sách toàn diện của mình.  HFGR, một công ty tư vấn chuyên về quản lý hiệu suất và giải pháp thông minh kinh doanh, đã được Mengxiang Technology lựa chọn là đối tác triển khai cho dự án này.

Mengxiang Technology hướng đến trở thành nhà cung cấp giải pháp thông minh cho lĩnh vực phân phối hàng hóa. Thông qua việc mở nguồn toàn diện lĩnh vực và tạo ra hệ điều hành chuỗi cung ứng thông minh, Mengxiang Technology trao quyền cho mô hình kinh doanh, công cụ hệ thống, quy trình kinh doanh và các năng lực khác cho các thương hiệu và nhà phân phối hàng hóa tiếp cận hệ thống và trở thành nhà đổi mới trong thời đại phi tập trung hóa thương mại điện tử. Đến nay, Mengxiang Technology đã bán hơn 700 triệu mặt hàng cho hơn 20.000 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Mengxiang Technology đã triển khai và sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng đoạt giải CCH Tagetik với giao diện thân thiện, tích hợp trí tuệ tài chính xây sẵn và luồng công việc tự động để hỗ trợ đội ngũ tài chính của mình:  

  • Tập trung vào mục tiêu chiến lược và cung cấp quy trình quản lý tài chính hàng ngày hiệu quả hơn;
  • Thống nhất mô hình ngân sách để đạt được sự hợp tác hiệu quả và kết hợp nhanh chóng ngân sách trên các bộ phận nhằm thúc đẩy mục tiêu chiến lược từ trên xuống dưới;
  • Thực hiện chuẩn bị ngân sách toàn diện trực tuyến và kiểm soát hoạt động bằng cách thiết lập hệ thống quản lý thông tin ngân sách tích hợp bao gồm toàn bộ quy trình phân tích chiến lược, lập ngân sách, kiểm soát hoạt động, điều chỉnh ngân sách, phân tích dự báo và đánh giá ngân sách.

CCH Tagetik được Mengxiang Technology lựa chọn chủ yếu bởi vì với tư cách là nền tảng chiến lược và tài chính thông minh mạnh mẽ, CCH Tagetik có thể đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Mengxiang Technology khi tiêu chuẩn hóa quy trình kiểm soát ngân sách, nâng cao khả năng dự báo kinh doanh và phân tích lợi nhuận, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh bằng hệ thống quản lý ngân sách toàn diện.