Concordia Maritime: Lời mời thuyết trình kết quả quý 2 năm 2023

GOTHENBURG, Thụy Điển, 15/8/2023Concordia Maritime mời tham dự hội thảo trực tuyến/phát thanh vào ngày 24/8/2023 lúc 14:00 CEST. Buổi hội thảo sẽ trình bày báo cáo kết quả quý 2/2023 và phiên hỏi đáp.

Nếu bạn muốn tham gia qua webcast, vui lòng sử dụng liên kết bên dưới. Qua webcast bạn có thể đặt câu hỏi bằng văn bản. https://ir.financialhearings.com/concordia-maritime-q2-report-2023

Nếu bạn muốn tham gia qua điện thoại, vui lòng đăng ký tại liên kết bên dưới. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được số điện thoại và mã hội nghị để tham gia hội nghị. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng lời qua điện thoại hội nghị. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001609   

Sau buổi hội thảo, báo cáo sẽ được đăng tải trên trang web Mục Nhà đầu tư của Concordia Maritime. 

Chủ trì: 
Erik Lewenhaupt, CEO 
Martin Nerfeldt, CFO 

Liên hệ:

Erik Lewenhaupt
CEO, Concordia Maritime AB
+46 704-855 188
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com 

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/1948/3817205/2228925.pdf

Concordia Maritime – Thông cáo báo chí – 20230815 (PDF)