Chủ tịch CEO của Greenland Technologies sẽ tham gia thảo luận tại Hội nghị và Triển lãm Công nghệ Xe Động lực Bền vững 2023

ĐÔNG WINDSOR, N.J., Ngày 16 tháng 8 năm 2023 — Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Đất (NASDAQ: GTEC) (“Greenland” hoặc “Công ty”), nhà phát triển công nghệ và sản xuất xe công nghiệp điện và hệ thống truyền động cho máy móc xử lý vật liệu và xe cộ, hôm nay thông báo rằng Giám đốc điều hành, Raymond Wang, sẽ tham gia một phiên thảo luận về việc điện hóa các ứng dụng ngoài đường bộ tại Hội nghị và Triển lãm Công nghệ Xe Đội Quốc gia Bền vững 2023 (2023 Sustainable Fleet Technology Conference & Expo) vào ngày 16 tháng 8th, 2023 lúc 3:00 pm ET.

Phiên thảo luận về thiết bị ngoài đường sẽ đánh giá các tùy chọn nhiên liệu thay thế khác nhau giúp đạt được khí thải bằng không đối với thiết bị ngoài đường. Một số chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm xe công nghiệp điện, xe nâng điện, xe kéo chuyển đổi điện và máy cắt cỏ propane. Các diễn giả sẽ thảo luận về tiết kiệm chi phí và lợi ích sức khỏe cộng đồng khi sử dụng thiết bị và máy móc này.

Về Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Đất

Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Đất (NASDAQ: GTEC) là nhà phát triển và sản xuất hệ thống truyền động cho máy móc xử lý vật liệu và xe điện công nghiệp, cũng như xe công nghiệp điện. Thông tin về bộ phận xe nặng sạch công nghiệp của Công ty có thể tìm thấy tại HEVI Corp. 

Tuyên bố an toàn cảng

Thông cáo báo chí này có thể chứa những “tuyên bố tương lai”. Những tuyên bố như vậy phản ánh quan điểm hiện tại của Greenland đối với các sự kiện trong tương lai và chịu ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro và biến số ngoài tầm kiểm soát của Greenland, bao gồm những yếu tố nêu trong mục Yếu tố Rủi ro trong Báo cáo Hàng năm trên Mẫu 10-K của Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Bản sao có thể tìm thấy trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Các từ như “dự kiến”, “ước tính”, “dự án”, “ngân sách”, “dự báo”, “dự đoán”, “có ý định”, “kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “nên”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “tiềm năng”, “tiếp tục” và các cụm từ tương tự nhằm mục đích chỉ ra những tuyên bố tương lai như vậy. Ngoài ra, vẫn còn mức độ bất định về mức độ lây lan tiếp theo của virus COVID-19 hoặc xuất hiện làn sóng bệnh mới và tác động có thể xảy ra đối với hoạt động của Công ty, nhu cầu sản phẩm của Công ty, chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động kinh tế nói chung. Nếu một hoặc nhiều rủi ro hoặc biến số này xảy ra, kết quả thực tế có thể khác biệt so với những gì được mô tả ở đây dự kiến, lên kế hoạch, dự đoán hoặc mong đợi. Các tuyên bố liên quan đến xu hướng trong quá khứ trong thông cáo báo chí này không nên được coi là biểu thị rằng những xu hướng đó sẽ tiếp tục trong tương lai. Greenland không có ý định và không giả định bất kỳ nghĩa vụ nào để cập nhật những tuyên bố tương lai này, trừ khi luật pháp yêu cầu.