Bracell Nhận Giải Thưởng Xuất Sắc tại Agrisummit 2023 vì Thúc Đẩy Mục Tiêu ESG thông qua Đổi mới GIS

SINGAPORE, 29 tháng 8, 2023 — Bracell, một nhà sản xuất bột giải hòa hàng đầu thế giới, đã được công nhận với giải thưởng Xuất sắc tại Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp 2023, một sự kiện nổi tiếng tập trung vào đổi mới và công nghệ địa lý trong lĩnh vực nông nghiệp Brazil. Phiên bản thứ sáu của hội nghị đã vinh danh các giải pháp và thực tiễn bền vững tốt nhất đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của ngành nông nghiệp.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp 2023, Bracell, một thành viên của tập đoàn công ty RGE do Sukanto Tanoto sáng lập, đã được khen ngợi vì sử dụng công cụ Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) đặc biệt trong việc thúc đẩy các mục tiêu Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Những nỗ lực đáng chú ý của công ty trong việc thúc đẩy các sáng kiến bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua công cụ GIS đã được các chuyên gia và chuyên gia ngành công nhận.

Tại sự kiện, Bracell đã giới thiệu dự án Giám sát Carbon tiên tiến của mình, được phát triển bằng các kỹ thuật viễn thám cắt lớp và công cụ GIS của ESRI. Dự án nhằm lập bản đồ toàn diện các giai đoạn kế tục của các khu vực thực vật bản địa thuộc sở hữu của Bracell và các đối tác của họ. Bằng cách đó, Bracell đã hiệu quả tính toán mức loại bỏ và lưu trữ cacbon, dẫn đến việc tạo ra dữ liệu và công cụ truy vấn có giá trị cho báo cáo bền vững và môi trường doanh nghiệp. Những hiểu biết này đã chứng minh là công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định dựa trên thông tin và đặt ra các mục tiêu môi trường tham vọng.

“Chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi với thành tựu đáng chú ý này, vì sứ mệnh của chúng tôi xoay quanh việc cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua phát triển tài nguyên bền vững”, ông Jeanderlon Veiga, Nhà phân tích Địa xử lý tại Bracell SP cho biết. “Là một trong những nhà sản xuất bột giải hòa lớn nhất thế giới, triết lý kinh doanh 5C của chúng tôi thấm nhuần mọi hành động của chúng tôi, đảm bảo rằng hành động của chúng tôi mang lại lợi ích cho cộng đồng, đất nước, khí hậu, khách hàng và cuối cùng là công ty. Chúng tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực hợp tác của bộ phận viễn thám/địa xử lý và bền vững của chúng tôi. Công việc của họ cho phép chúng tôi quản lý và sử dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả và có trách nhiệm.”

Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp là một sáng kiến do Imagem Geosistemas tổ chức, nhà phân phối chính thức của ESRI, nhà cung cấp Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) hàng đầu của Hoa Kỳ. Sự kiện tập hợp các nhà chơi chính từ các lĩnh vực Đường và Ethanol, Lâm nghiệp và Ngũ cốc, những người giới thiệu các nghiên cứu trường hợp thành công về tận dụng GIS, Phân tích và công nghệ Trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hành bền vững của họ.

Việc Bracell được công nhận với Giải thưởng Xuất sắc khẳng định cam kết của công ty đối với việc dẫn đầu các thực hành bền vững. Thông qua đổi mới liên tục và cam kết bảo vệ môi trường, công ty tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn cao cho quản lý tài nguyên bền vững.