AV-Comparatives: Một làn gió tin tức bảo mật mùa hè

INNSBRUCK, Áo, 30 tháng 8 năm 2023 — Mùa hè nóng bức, nhưng đây là một làn gió mát về tin tức bảo mật để làm bạn thư giãn. Chúng tôi đã bận rộn trong những tháng mùa hè, và đây là những tin tức:

Truyền dữ liệu trong các sản phẩm bảo mật tiêu dùng

Nhận được những hiểu biết sâu sắc từ các thực tiễn gần đây về việc thu thập và chia sẻ dữ liệu của các sản phẩm diệt virus tiêu dùng. Trong thời đại lo ngại ngày càng tăng về an ninh dữ liệu và quyền riêng tư, người dùng internet đang trở nên thận trọng hơn về việc ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ và cách nó được sử dụng. Những lo ngại này mở rộng sang phần mềm bảo mật máy tính, thường yêu cầu một số mức độ chia sẻ dữ liệu để bảo vệ người dùng khỏi phần mềm độc hại một cách hiệu quả.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây: https://www.av-comparatives.org/data-transmission-in-consumer-security-products/

Nguồn gốc & Sự tiến hóa: Một Nghiên cứu Sâu rộng về các Nhóm Đe dọa Tiềm ẩn Lâu dài (APT)

Bài viết blog này khám phá việc xác định các Nhóm APT (Advanced Persistent Threat – Đe dọa Tiềm ẩn Lâu dài) và việc gán cho họ trách nhiệm trong các cuộc tấn công mạng. Hơn nữa, nó đi sâu vào sự thiếu hụt thú vị về các nhóm xuất phát từ các nước phương Tây.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây: https://www.av-comparatives.org/origin-evolution-an-in-depth-exploration-of-advanced-persistent-threat-apt-groups/

Đọc về các tác dụng phụ của tối ưu hóa tốc độ

Tìm thấy sự cân bằng đúng đắn giữa phát hiện mã độc thời gian thực và hiệu suất là thách thức. Các nhà cung cấp phần mềm diệt virus tối ưu hóa các sản phẩm tương ứng theo nhiều cách khác nhau để giảm tác động đến hiệu suất hệ thống.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây: https://www.av-comparatives.org/the-balance-between-performance-low-speed-impact-and-real-time-detection-enterprise-products/

Kiểm tra C2 Thoát mạng lửa thế hệ tiếp theo: Đánh giá Hiệu quả của Việc Ngăn chặn và Phát hiện Lưu lượng Mạng Đi ra

Vào tháng 6 năm 2023, AV-Comparatives đã tiến hành một cuộc Kiểm tra C2 Thoát mạng lửa thế hệ tiếp theo để đánh giá hiệu quả của các sản phẩm NGFW trong việc phát hiện và ngăn chặn lưu lượng độc hại. Cuộc kiểm tra này tập trung vào hiệu quả của việc sử dụng các kênh và giao thức truyền thông khác nhau như TCP, HTTP và DNS. Vì không có sản phẩm nào được nộp vào năm 2023 cho chứng nhận C2 Thoát mạng lửa thế hệ tiếp theo này đã vượt qua bài kiểm tra, chúng tôi sẽ cung cấp lại bài kiểm tra này vào năm sau.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây: https://www.av-comparatives.org/ngfw-egress-c2-test-assessing-the-effectiveness-of-outgoing-network-traffic-prevention-and-detection-capabilities/

Giảm báo động sai trong các sản phẩm bảo mật doanh nghiệp

Thỉnh thoảng, người dùng doanh nghiệp gửi cho chúng tôi các mẫu dương tính giả mà họ đã gặp phải. Một số trong số này có thể được sử dụng trong bài kiểm tra dương tính giả của chúng tôi và do đó cũng góp phần cải thiện.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây: https://www.av-comparatives.org/decreasing-false-alarms-in-enterprise-security-products/

Người dùng doanh nghiệp có thể gửi FP đã xác nhận tại đây: https://report-fp.av-comparatives.info/

Thông tin liên hệ:
Peter Stelzhammer
email: media@av-comparatives.org
điện thoại: +43 720115542