Antelope Enterprise dự báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 đạt 42,8 triệu USD, tăng trưởng dự kiến 168% so với cùng kỳ năm ngoái

AEHL đang trên đà vượt mức dự báo doanh thu cả năm và đạt lợi nhuận

CHENGDU, Trung Quốc, 25 tháng 8 năm 2023 — Công ty TNHH Antelope Enterprise Holdings Limited (Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ: AEHL) (“Antelope Enterprise”, “AEHL” hoặc “Công ty”), đơn vị vận hành KylinCloud, một nền tảng thương mại điện tử trực tiếp hàng đầu tận dụng mạng lưới hơn 400.000 chủ nhà và người có ảnh hưởng trên khắp Trung Quốc, hôm nay công bố sơ bộ doanh thu 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Công ty ước tính sẽ đạt khoảng 42,0 triệu USD doanh thu cho nửa đầu năm 2023; con số này tăng 167,5% so với 15,7 triệu USD doanh thu mà công ty ghi nhận cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu nửa đầu năm 2023 dự kiến của Antelope Enterprise chiếm 65,6% dự báo doanh thu cả năm 64 triệu USD đưa ra vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. Xét hiệu suất dự kiến mạnh mẽ của Công ty trong nửa đầu năm, Antelope Enterprise tin rằng họ sẽ vượt mức dự báo doanh thu cả năm.

Ngoài ra, Antelope Enterprise khẳng định dự báo đạt lợi nhuận cho năm tài chính 2023. Công ty tin rằng tăng trưởng tài chính mạnh mẽ này nêu bật sức mạnh của mô hình kinh doanh đổi mới của họ, tối ưu hóa việc sử dụng truyền thông xã hội và phát trực tiếp để thu hút độc đáo thị trường tiêu dùng trực tuyến rộng lớn của Trung Quốc.

Giám đốc điều hành của Antelope Enterprise, ông Will Zhang nhận xét: “Kết quả tài chính nửa đầu năm 2023 của chúng tôi rõ ràng xác nhận sức mạnh của mô hình kinh doanh và giá trị mà chúng tôi cung cấp cho cả các đối tác thương hiệu tiêu dùng và người có ảnh hưởng. Mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 168% so với nửa đầu năm tài chính 2022 phục vụ như một chỉ số mạnh mẽ về hiệu quả của nền tảng thương mại điện tử trực tiếp của chúng tôi, KylinCloud, trên thị trường tăng trưởng nhanh chóng này.”

Giám đốc điều hành ông Will Zhang tiếp tục: “Chúng tôi không chỉ tạo điều kiện kết nối có ý nghĩa giữa các thương hiệu tiêu dùng và người có ảnh hưởng, mà còn nâng cao khả năng sinh lời cho các đối tác của chúng tôi và cung cấp giá trị to lớn cho người tiêu dùng của chúng tôi. Xét hiệu suất ấn tượng dự kiến của chúng tôi trong nửa đầu năm, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ không chỉ đáp ứng mà còn vượt mức hướng dẫn doanh thu hàng năm trong khi đạt được lợi nhuận cho năm tài chính đầy đủ 2023.”

Về Công ty TNHH Antelope Enterprise Holdings Limited

Công ty TNHH Antelope Enterprise Holdings Limited nắm giữ vị trí sở hữu 51% tại Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Đám mây Kylin Hải Nam (“KylinCloud”), vận hành một nền tảng thương mại điện tử trực tiếp ở Trung Quốc với quyền truy cập vào hơn 400.000 chủ nhà và người có ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại http://www.aehl-kylin.com/, hoặc theo dõi Công ty trên Twitter tại https://twitter.com/aehl_ltd. Để nhận các thông báo công khai của Công ty, vui lòng email investor@aehltd.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Một số tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo định nghĩa và sự bảo vệ của Mục 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi, và Mục 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến niềm tin, kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, dự đoán, giả định, ước tính, ý định và hiệu suất trong tương lai của chúng tôi, và liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn đã biết và chưa biết, có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất, vốn, quyền sở hữu hoặc thành tựu của Công ty khác biệt đáng kể so với kết quả trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó.

Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng có thể quy cho chúng tôi đều được rõ ràng hạn chế trong phạm vi của thông báo từ chối trách nhiệm này, bao gồm, nhưng không giới hạn, những rủi ro và không chắc chắn được mô tả trong báo cáo thường niên của chúng tôi trên Mẫu 20-F cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và các báo cáo SEC khác của chúng tôi. Các báo cáo như vậy có sẵn khi có yêu cầu từ Công ty, hoặc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm cả thông qua trang web của SEC tại http://www.sec.gov. Chúng tôi không có nghĩa vụ và không cam kết cập nhật, sửa đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sau ngày này, hoặc sau các ngày tương ứng mà các tuyên bố đó được đưa ra.