Africa Energy Công bố Kết quả Quý 2 năm 2023

Africa Energy Announces Second Quarter 2023 Results

VANCOUVER, BC, Aug. 11, 2023Africa Energy Corp. (TSXV: AFE) (Nasdaq First North: AEC) (“Africa Energy”) công bố kết quả tài chính và hoạt động cho quý ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023. Xem bản PDF

DỰ BÁO TƯƠNG LAI

Liên doanh mỏ 11B/12B1 đã nộp đơn xin Giấy phép Sản xuất và đang xem xét hệ thống sản xuất sớm (“EPS”) cho phát triển giai đoạn của khu vực Paddavissie. EPS sẽ cung cấp khí và dầu ngưng tụ đầu tiên từ mỏ Luiperd và sẽ rút ngắn lộ trình phát triển của mỏ 11B/12B bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng gần đó trên mỏ kế cận để cung cấp khí tự nhiên cho khách hàng ở Mossel Bay chuyển đổi khí tự nhiên thành điện và/hoặc sản phẩm dầu mỏ lỏng. EPS sẽ giảm chi phí đầu tư đáng kể để đạt đến sản xuất đầu tiên trên mỏ 11B/12B. Công ty kỳ vọng rằng việc phát triển đầy đủ khu vực Paddavissie sẽ diễn ra sau EPS khi thị trường khí ở Nam Phi mở rộng. Chúng tôi được động viên bởi dữ liệu địa chấn 2D và 3D xác định tiềm năng thăm dò bổ sung trong khu vực Paddavissie và về phía đông, xác nhận tiềm năng thăm dò lớn vẫn còn trên toàn mỏ. Việc phát triển mỏ 11B/12B sẽ mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế Nam Phi và sẽ quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng của đất nước từ than đá sang nguồn cung cấp khí tự nhiên trong nước.

1 Africa Energy sở hữu 49% cổ phần thường và 100% cổ phần loại B của Công ty TNHH Main Street 1549, có quyền sở hữu 10% trong Giấy phép Thăm dò cho mỏ 11B/12B ngoài khơi Nam Phi.


NỔI BẬT

  • Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Công ty thông báo cho các đối tác liên doanh tại mỏ 2B về ý định rút khỏi các hoạt động tương lai của mỏ 2B.
  • Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty có 1,3 triệu USD tiền mặt.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH
(Chưa kiểm toán; Ngàn USD, trừ mỗi cổ phiếu)

Ba

Ba

Sáu

Sáu

Tháng

Tháng

Tháng

Tháng

Kết thúc ngày

Kết thúc ngày

Kết thúc ngày

Kết thúc ngày

30 tháng 6,

30 tháng 6,

30 tháng 6,

30 tháng 6,

2023

2022

2023

2022

Chi phí hoạt động

1.172

1.253

3.365

3.770

Lỗ ròng

(1.272)

(1.358)

(3.558)

(3.753)

Lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu (cơ bản và loãng)