24 điểm hướng dẫn thu hút đầu tư nước ngoài: Công thức mới của Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế

BẮC KINH, 25 tháng 8 năm 2023 — Một báo cáo tin tức từ China.org.cn về các biện pháp của Trung Quốc nhằm thu hút đầu tư nước ngoài:

 

Hiện nay, Trung Quốc, với sức mạnh của một thị trường khổng lồ, đang mở cửa rộng hơn, gửi tín hiệu rõ ràng để thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn. Lần này, Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp với thái độ kiên quyết chưa từng có.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc gần đây đã ban hành tuyên bố nêu rõ các hướng dẫn của mình liên quan đến việc tăng cường nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài. Trong tuyên bố, 24 biện pháp cụ thể trong sáu khía cạnh đã được đưa ra, bao gồm cải thiện chất lượng sử dụng vốn nước ngoài, đảm bảo đối xử quốc gia đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường bảo vệ đầu tư nước ngoài và tăng hỗ trợ tài chính và thuế. Đó là “kiên quyết chưa từng có” bởi vì hầu hết các biện pháp được liệt kê trong tài liệu là đột phá so với những biện pháp trong quá khứ.

Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ. Trong quá khứ, các nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu tư vốn vào Trung Quốc. Nhưng lần này, tuyên bố chỉ ra rằng các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện được khuyến khích thành lập công ty đầu tư và trụ sở khu vực. Các doanh nghiệp được đầu tư và thành lập bởi các công ty đầu tư liên quan có thể hưởng đối xử ưu đãi theo các quy định liên quan. Những công ty đầu tư này có thể cung cấp các dịch vụ thương mại, tư vấn và một số dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp liên quan, điều này sẽ mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc phân bổ đầu tư của họ bằng cách phân bổ các yếu tố như vốn trên quy mô lớn hơn.

Đây là một ví dụ khác. Hoạt động R&D cũng như hoạt động quốc tế của các doanh nghiệp sẽ liên quan đến dòng dữ liệu xuyên biên giới. Tài liệu nhấn mạnh việc khám phá một cơ chế quản lý thuận tiện và an toàn cho dòng dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm thiết lập một làn đường xanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện để thực hiện hiệu quả đánh giá an ninh cho việc xuất khẩu dữ liệu quan trọng và thông tin cá nhân, và tạo điều kiện cho sự lưu chuyển dữ liệu an toàn, trật tự và tự do.

Không khó để thấy rằng tất cả các biện pháp này nhằm giải quyết các mối quan tâm và lo lắng cốt lõi của các nhà đầu tư nước ngoài, điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

Kể từ đầu năm nay, hai cuộc họp do Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập đã nhấn mạnh tăng cường nỗ lực thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Trung Quốc đã thực hiện những nỗ lực này dựa trên những thay đổi trong bối cảnh kinh tế cả trong nước Trung Quốc và nước ngoài. Trong năm 2022, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đã giảm mạnh 12%, và năm 2023 tiếp tục chịu áp lực giảm. Theo một tổ chức, tỷ lệ giảm FDI toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2023 vẫn là con số hai chữ số, và chịu ảnh hưởng bởi điều đó, việc sử dụng FDI thực tế của Trung Quốc trong nửa đầu năm giảm 2,7%. Việc Trung Quốc ban hành các chính sách liên quan đến việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc mở cửa hơn nữa đối với thế giới. Với nhiều chính sách và biện pháp như vậy được đưa vào thực hiện, các công ty trên khắp thế giới chắc chắn sẽ hưởng lợi từ sự phát triển và phát triển cùng với nền kinh tế Trung Quốc.

(Bởi Zhang Yongjun, Phó Chủ tịch kinh tế Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc)

Trung Quốc Mosaic

http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm

24 điểm hướng dẫn thu hút đầu tư nước ngoài: Công thức mới của Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế

http://www.china.org.cn/video/2023-08/25/content_107590866.htm