Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa gửi công văn yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo – ITA), do bà Đặng Thị Hoàng Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT, giải trình về việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, đồng thời làm rõ các nội dung liên quan báo cáo tài chính hợp nhất quý II. HoSE yêu cầu văn bản giải trình cần thực hiện và công bố trong vòng 24 giờ kể từ ngày nhận được công văn này.

Văn bản của HoSE

HoSE cho biết ngày 16-8 vừa qua cũng đã gửi công văn đề nghị Công ty Tân Tạo thực hiện giải trình theo yêu cầu tại công văn trước đó. Tuy nhiên, đến nay, HoSE vẫn chưa nhận được văn bản giải trình của công ty. 

Căn cứ quy định theo Thông tư 96 của Bộ Tài chính – hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Tân Tạo đã chậm công bố thông tin theo yêu cầu của HoSE. HoSE nhắc nhở và tiếp tục đề nghị Công ty Tân Tạo thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu tại công văn nêu trên, để cung cấp đầy đủ thông tin đến cổ đông và bảo đảm thông tin minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua (19-8), cổ phiếu ITA giảm còn 8.060 đồng/cổ phiếu so với thời điểm điều chỉnh giá bán. So với đầu năm 2022, giá cổ phiếu ITA đã giảm đến gần 50%.

Trước đó, Công ty Tân Tạo đã điều chỉnh báo cáo tài chính số tiền chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến từ 1.936 tỉ đồng xuống còn 633 tỉ đồng. Sau khi điều chỉnh số tiền tạm ứng, cơ cấu tài sản của Tân Tạo cũng biến động mạnh với giá trị tài sản ngắn hạn từ 7.600 tỉ đồng giảm còn 6.260 tỉ đồng; song tài sản dài hạn tăng từ 5.640 tỉ đồng lên 6.980 tỉ đồng.


Tin, ảnh: Sơn Nhung