Chiều 20-4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan đến tháo gỡ các vướng mắc cho việc xuất khẩu gạo.

Đại diện các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Công Thương, Tài chính đã báo cáo Phó Thủ tướng về sản lượng gạo năm 2020, tình hình thực hiện xuất khẩu gạo theo hạn ngạch tháng 4-2020 và việc mở tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định đảm bảo an ninh lương thực là vấn đề chiến lược, đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Do đó, việc xuất khẩu gạo cần được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh lương thực nhưng cũng không làm gián đoạn việc sản xuất lúa gạo, hài hòa lợi ích các bên.

Phó Thủ tướng: Hai bộ Công Thương và Tài chính phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao.

Qua báo cáo của các bộ, ngành có liên quan và phản ánh của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình điều hành xuất khẩu gạo vừa qua có nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Theo Phó Thủ tướng, bất cập trong công tác điều hành khiến doanh nghiệp, dư luận phản ứng gay gắt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. “Sự phối hợp trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương là chưa chặt chẽ, hài hoà. Điều này ảnh hưởng lớn đến nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo đời sống của người dân”- Phó Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhắc đến việc mua gạo dự trữ không đạt mục tiêu, tiến độ chậm. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thuơng và Bộ Tài Chính nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Để tháo gỡ các vướng mắc cho hoạt động xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải khắc phục ngay các bất cập nêu trên, kiểm tra thực tế tình trạng tồn đọng gạo tại các cảng của doanh nghiệp để điều hòa việc xuất khẩu. Đồng thời, kiểm tra để phát hiện những doanh nghiệp khai khống hoặc được cấp hạn ngạch nhưng chưa có gạo ở cảng.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu tạm ứng trước hạn ngạch 100.000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 5-2020 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện có gạo tồn đọng tại cảng nhưng chưa mở được tờ khai hải quan.

“Bộ Công Thương phối hợp Bộ NN-PTNT rà soát, đánh giá tổng thể cung cầu thị trường trong nước để điều hành xuất khẩu đảm bảo không để xảy ra thiếu hụt”- Phó Thủ tướng chỉ đạo và nhấn mạnh yếu tố minh bạch, công khai trong điều hành xuất khẩu gạo theo hạn ngạch.

Khẩn trương mua gạo dự trữ quốc gia

Về mua gạo dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính phải khẩn trương thực hiện, mua đủ số lượng. Từ việc nhiều doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng cấp gạo dự trữ dù đã trúng thầu, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính về thủ tục, cam kết, ràng buộc giữa các bên để đảm bảo mua đủ lượng gạo dự trữ.

Bộ Tài Chính cũng được giao nhiệm vụ rà soát lại quy trình, thủ tục trong việc mở tờ khai hải quan, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.


Minh Chiến