Xem xét thành lập một số đơn vị hành chính đô thị thuộc 3 tỉnh

Theo TTXVN cho biết các Tờ trình của Chính phủ đã nêu rõ sự cần thiết, điều kiện, tiêu chuẩn thành lập các đơn vị hành chính đô thị thuộc các tỉnh: Bình Định, Hòa Bình, Bắc Ninh và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội và đô thị hóa xã Cát Tiến đã, đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng dân số cơ học, các tệ nạn xã hội… nên cần thiết thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Quang cảnh phiên họp.

Ngoài ra, việc thành lập 2 phường Quỳnh Lâm, Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 xã Sủ Ngòi và Trung Minh là yêu cầu cấp bách nhằm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị để quản lý, điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.

Đối với việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tờ trình của Chính phủ chỉ rõ: Việc này bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các phường Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn, Tương Giang dự kiến thành lập đạt 4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, giữa các xã, thị trấn thuộc huyện Krông Nô là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền, không làm tăng thêm số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Đắk Nông và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Cổng thông tin điện tử Quốc Hội cho biết thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thành lập 02 phường thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và 05 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũng như việc điều chỉnh địa giới ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông và cho biết, căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC, đối chiếu với các đơn vị dự kiến thành lập phường và thị trấn, các trường hợp thành lập các phường và thị trấn đều bảo đảm các điều kiện và đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng đều bày tỏ băn khoăn về báo cáo đánh giá tác động của các Đề án của Chính phủ và của các địa phương. Chỉ rõ một số nội dung như chưa được thể hiện rõ ràng, chưa thực sự phù hợp với thực tế như vấn đề đào tạo sắp xếp thay thế cán bộ hay đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, các đại biểu đề nghị có rà soát, khảo sát thực tế để có đánh giá sát thực tế từ đó đưa ra giải pháp khả thi.

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, thời gian sắp tới (từ tháng 01 đến tháng 5/2021) là cao điểm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, để các cấp, các ngành và chính quyền địa phương yên tâm, tập trung chăm lo công tác bầu cử, tránh gây xáo trộn, phức tạp trong quá trình thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, chia đơn vị bầu cử,… do sự thay đổi giữa ĐVHC mới và ĐVHC cũ, cần có kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho tạm dừng việc xem xét, quyết định các đề án về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC cấp huyện, cấp xã từ tháng 02/2021 đến khi tổ chức xong công tác bầu cử. Đối với các Đề án được Chính phủ trình từ năm 2021 sẽ tiếp tục được Ủy ban Pháp luật sắp xếp thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi tổ chức xong công tác bầu cử.

Theo Doanh nhân Việt Nam