Dự án sẽ xây dựng mô hình sản xuất mít trên 120 ha theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 100 ha được cấp chứng nhận. Dự án đã tập huấn và hướng dẫn nhà vườn ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc mít trên nền tảng công nghệ Blockchain để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, dự án còn xây dựng nhãn hiệu tập thể “Mít Hậu Giang”.

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể “Mít Hậu Giang” cho sản phẩm trái mít tươi của Hậu Giang và sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian tới. 


C.Tuấn