Chiều 11-11, Liên Bộ Công Thương – Tài chính thông tin về quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với các loại xăng dầu. Liên Bộ cho biết, giá xăng, dầu thành phẩm trên thế giới giảm so với kỳ trước nhưng nếu không tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 tăng 676 đồng/lít và các loại xăng dầu khác có mức giảm ít hơn mức thực tế.

Theo đó, không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 298 đồng/lít), giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa về 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít).

Liên bộ cũng quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, duy trì việc chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg; dầu diesel tiếp tục không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 13.885 đồng/lít (giảm 224 đồng/lít so với giá hiện hành).

Xăng RON95-III không cao hơn 14.701 đồng/lít (giảm 238 đồng/lít so với giá hiện hành);

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.838 đồng/lít (giảm 380 đồng/lít so với giá hiện hành);

Dầu hỏa không cao hơn 9.562 đồng/lít (giảm 155 đồng/lít so với giá hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.091 đồng/kg (giảm 170 đồng/kg so với giá hiện hành).

Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 11-11. Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn thời điểm trên.


D.N.

Chia sẻ