Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các sở – ngành yêu cầu triển khai các nội dung liên quan Dự án mở rộng khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đá granitogneis xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện dự án trên do Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam lập.

Một khu vực chế biến đá khai thác ở xã Tam Nghĩa

Mục tiêu dự án là khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp, xây dựng công trình. Diện tích đất sử dụng khoảng 110.496,3 m2; công suất khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường 200.000 m3 nguyên khối/năm, khai thác đất phủ tiêu thụ làm vật liệu san lấp 36.495,4 m3 nguyên khối/năm.

Vốn đầu tư của dự án 50 tỉ đồng, gồm 50% vốn góp của nhà đầu tư, 50% vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án 10 năm, kể từ ngày được cấp giấy phép.

Qua tổng hợp ý kiến của các đơn vị, địa phương, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam nhận thấy tồn tại một số nội dung vướng mắc trước khi giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sở KH-ĐT cho rằng cần xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Trường hợp đủ điều kiện, đề nghị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Trường hợp xác định dự án không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cần rà soát, khoanh định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trong đó có khu vực này) và đăng tải công khai theo quy định.

Theo Sở KH-ĐT, đến nay Sở TN-MT, Sở Xây dựng chưa có ý kiến đánh giá cụ thể về thiết kế khai thác đề xuất của nhà đầu tư (công nghệ sử dụng, công suất khai thác, thời gian khai thác, thời hạn hoạt động…). Do đó, Sở KH-ĐT chưa có đầy đủ cơ sở để thẩm định sự phù hợp của công suất khai thác dự án theo đề xuất của nhà đầu tư, làm cơ sở để xác định thời gian khai thác, thời hạn hoạt động của dự án.

  • Trường CĐ Quảng Nam xin cấp 1,86 tỉ đồng từ nguồn “giảm nghèo” để mua sắm

  • Cử tri Quảng Nam: Kiến nghị giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng hưu

Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, dự án có 2.130 m2 quy hoạch rừng sản xuất. Tuy khu vực dự án nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 nhưng đến nay, quy hoạch này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…


Trần Thường