VPS từ nhiệm vai trò đại lý của hàng loạt lô trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS mới đây đã thông báo từ nhiệm vai trò Đại lý đăng ký và lưu ký và vai trò Đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu Công ty Cổ phần Roman E&C phát hành ngày 31/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 530 tỷ đồng, tương đương 5,3 triệu trái phiếu, kể từ ngày 1/12/2022.

Theo quy định của hợp đồng, VPS với tư cách là đại lý quản lý đương nhiệm có thể từ nhiệm và ngừng thực hiện toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình liên quan đến vai trò đại lý đăng ký và lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm sau khi thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành và những người sở hữu trái phiếu ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến từ nhiệm.

VPS đề nghị tổ chức phát hành chỉ định tổ chức đại lý đăng ký và lưu ký thay thế trong vòng 7 ngày làm việc; và chỉ định đại lý quản lý tài sản bảo đảm thay thế trong vòng 25 ngày làm việc kể từ thông báo từ nhiệm này.

Tương tự, VPS cũng sẽ từ nhiệm vai trò đại lý đăng ký, lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu do CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã SCG) phát hành ngày 31/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu là 1.500 tỷ đồng, tương đương 15 triệu trái phiếu. Cụ thể, VPS sẽ từ nhiệm các tư cách trên cũng kể từ ngày 1/12/2022.

Trước đó, VPS cũng đã từ nhiệm vị trí đại lý đăng ký và lưu ký và đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hàng loạt các lô trái phiếu doanh nghiệp khác mà công ty này tham gia từ năm 2020.

Cụ thể, 3 lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông trị giá hơn 600 tỷ đồng; lô trái phiếu của CTCP Sunshine Homes phát hành ngày 30/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 2.000 tỷ đồng;

Thêm vào đó, VPS còn từ nhiệm vị trí trên với 3 lô trái phiếu của CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va phát hành cuối tháng 6/2020 trị giá 1.180 tỷ đồng; lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát phát hành ngày 22/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 900 tỷ đồng hay lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông phát hành ngày 14/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 1.320 tỷ đồng….

Trong quý III/2022, VPS vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới trên cả 3 sàn giao dịch với 18,71% thị phần, trong đó quý II/2022 với 17,10%. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp VPS đạt vị trí thị phần số 1 sàn HoSE.

Theo Báo cáo tài chính mới công bố, doanh thu hoạt động quý III của VPS giảm nhẹ 15% so với cùng kỳ xuống 2.316 tỷ đồng, nguyên nhân cũng như các công ty chứng khoán khác, do hoạt động môi giới, lưu ký, tư vấn và tự doanh giảm sút. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 10% đạt 264 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng 2022, VPS đạt 7.029 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 730 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 6% và 21% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của VPS đạt 17.528 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ, Danh mục tài sản FVTPL của công ty có giá trị gần 5.840 tỷ đồng, tăng 43%. Chiếm chủ yếu là công cụ thị trường tiền tệ gần 5.740 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết hơn 21 tỷ đồng và trái phiếu gần 64 tỷ đồng.

Khoản mục cho vay đạt gần 8.402 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối tháng 12/2021, chiếm chủ yếu là dư nợ Margin đạt gần 7.953 tỷ đồng, giảm 11%, còn lại ứng trước tiền bán khoảng 450 tỷ đồng, giảm 72% so với hồi đầu năm.

Ngoài ra, tại ngày 30/9/2022, khoản mục tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đạt hơn 18.400 tỷ đồng, như vậy, lượng tiền “nằm chờ” của nhà đầu tư trong nước tại VPS xấp xỉ so với hồi đầu năm