Vinamilk (VNM) chốt ngày chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 11%

Cụ thể, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) sẽ chia cổ tức còn lại của năm 2020 tỷ lệ 11% tiền mặt (1.100 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 8/6, Vinamilk sẽ dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 30/6/2021.

Phương án này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với hơn 2,1 tỷ cổ phiếu VNM đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ chi gần 2.300 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến cuối quý 1, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 36%, F&N Dairy Investments PTE.Ltd nắm 17,69% sẽ nhận về lần lượt 828 tỷ đồng và 407 tỷ đồng tiền cổ tức.

Năm 2020, tổng tỷ lệ cổ tức Vinamilk dự kiến chia là 41%, ít hơn năm trước đó 4%. Vinamilk đã tạm ứng hai đợt cổ tức với tỷ lệ lần lượt là 20% và 10% tiền mặt.

Sang năm 2021, tỷ lệ cổ tức Vinamilk dự kiến chia tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, trong đó đợt 1 dự kiến thanh toán vào 30/9 với tỷ lệ 15% tiền mặt, đợt 2 sẽ thanh toán vào 25/2 năm sau với tỷ lệ 14% tiền mặt. Đợt còn lại sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2022 quyết định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNM đã lao dốc từ nửa đầu tháng 1, từ mức giá 116.000 đồng/cp về 87.700 đồng/cp như hiện nay.