Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết ngày 29-12 tới sẽ diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của tổng công ty.

Đại hội cổ đông bất thường được triệu tập để thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho tổng công ty; kiện toàn Hội đồng quản trị của tổng công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; thông tin nhanh về kết quả kinh doanh năm 2020; và thông qua chủ trương kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Các cổ đông biểu quyết nhất trí các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Vietnam Airlines ngày 10-8

Hiện nhà nước sở hữu hơn 86% cổ phần tại Vietnam Airlines, cổ đông chiến lược ANA Holdings nắm 8,7%, còn lại là các tổ chức khác và nhà đầu tư cá nhân.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines báo lỗ 10.750 tỉ đồng, tương đương hơn 70% kế hoạch lỗ cả năm (Vietnam Airlines đặt mục tiêu lỗ không quá 15.177 tỉ đồng trong năm 2020).

Để vượt qua khó khăn, hãng đã kiến nghị gói trợ cấp trị giá 12.000 tỉ đồng, gồm việc cho vay tái cấp vốn (4.000 tỉ đồng) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (8.000 tỉ đồng) để tháo gỡ khó khăn vì Covid-19.

Ngoài ra, trong giai đoạn trung và dài hạn, Chính phủ bảo lãnh cho Vietnam Airlines phát hành trái phiếu 10 năm, quy mô 10.000 tỉ đồng để thực hiện dự án đầu tư đội bay giai đoạn 2021-2025.

Cuối tháng 11, Quốc hội đồng ý “giải cứu” Vietnam Airlines với việc cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần với ngân hàng để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua.

Cũng tại đại hội cổ đông bất thường này, Vietnam Airlines sẽ kiện toàn Hội đồng quản trị của tổng công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (bầu thành viên Hội đồng quản trị)

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 10-8, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm các thành viên HĐQT do đến tuổi nghỉ hưu và luân chuyển công tác, gồm: Ông Phạm Ngọc Minh, ông Koji Shibata và ông Nguyễn Xuân Minh.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đặng Ngọc Hoà – giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 10-8-2020; ông Lê Hồng Hà; ông Tomoji Ishii.


D.Ngọc

Chia sẻ