VietinBank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2% năm 2022

ại Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, tổng kết hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022” được VietinBank tổ chức ngày 5/1, Phó Tổng Giám đốc phụ trách BĐH Nguyễn Hoàng Dũng đã trình bày Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Tài chính - Ngân hàng - VietinBank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2% năm 2022

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách BĐH trình bày Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2021. (Ảnh: VietinBank).

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/12/2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trước đó, hồi đầu năm, VietinBank đặt mục tiêu lãi riêng lẻ 16.800 tỷ đồng.

Dư nợ bình quân của VietinBank tăng 12,3% so với năm 2020; tỉ trọng dư nợ bán lẻ và KHDN vừa và nhỏ đạt 57%, cải thiện tích cực so với năm 2020; thu ngoài lãi tăng trên 20%.

Nguồn vốn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ, tỉ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn năm 2021 đạt 20%.

Ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro theo hướng thận trọng, nhằm chủ động ứng phó với những khó khăn có thể xảy ra trong thời gian tới. Tính đến hết năm 2021, tỉ lệ nợ xấu của VietinBank ở mức 1,3%, tỉ lệ bao phủ nợ xấu 171%, cao hơn so với năm 2020.

Trong năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế 10% – 20%; tổng tài sản tăng trưởng khoảng 5% – 10%; tín dụng tăng trưởng khoảng 10% – 14%; nguồn vốn huy động tăng trưởng 10% – 12%; tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngoài ra, VietinBank cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn.