Năm 2021, Vietcombank thực hiện mục tiêu kép triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, ngân hàng này đã tổ chức tiêm phủ vắc-xin phòng Covid-19 nhanh và sớm cho toàn thể cán bộ nhân viên. Điều chỉnh hiệu quả phương thức quản trị, điều hành thích ứng trong điều kiện khắc nghiệt; tổ chức làm việc từ xa, làm việc theo ca để bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch vụ ngân hàng, kể cả trong những thời điểm giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16; đồng thời cải tiến chính sách, số hoá quy trình, triển khai kịp thời các giải pháp giao dịch trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Từ đó, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Vietcombank đạt và vượt kế hoạch Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Cụ thể, ngân hàng đã tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu huy động vốn theo đúng định hướng. Kết quả huy động vốn thị trường I đạt gần 1.154.000 tỉ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020; tỉ trọng huy động vốn không kỳ hạn (KKH) bình quân đạt 32,2%, tăng 3,3 điểm % so với năm 2020.

Trong bối cảnh Covid-19, Vietcombank luôn duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch vụ ngân hàng

Đặc biệt, Vietcombank đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ đầu năm; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Theo đó, dư nợ tín dụng đạt 963.670 tỉ đồng, tăng 14,99% so với cuối năm 2020, góp phần cung ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời tuân thủ giới hạn tăng trưởng tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng nên tỉ lệ nợ nhóm 2 chỉ ở mức 0,34%; tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,63%. Đồng thời, Vietcombank trích lập đủ 100% dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấu theo Thông tư 03 – sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định. Tỉ lệ quỹ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng (424%).

Ngoài ra, so với năm trước, năm 2021, doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tăng 19,2% so với 2020, doanh số mua bán ngoại tệ tăng 13,2%, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 23,7%, thị phần tài trợ thương mại đạt mức 15,36%. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội cổ đông giao; thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.900 tỉ đồng, tăng 19,3%; chỉ số ROAA và ROAE tăng cao so với năm 2020, đạt mức 1,6% và 21%. Kết quả là Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành ngân hàng về nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 11.000 tỉ đồng.

Điểm đáng chú ý năm 2021, Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng hàng ngàn tỉ đồng. Theo đó, ngân hàng này triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch Covid-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu.

Tổng dư nợ được hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho vay tại thời điểm 31-12-2021 đạt 680.000 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất năm 2021 đạt khoảng 7.100 tỉ đồng (tăng hơn 2 lần so với hỗ trợ trong năm 2020). Tổng dư nợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 10.540 tỉ đồng (dư nợ gốc 9.410 tỉ đồng và dư nợ lãi 1.130 tỉ đồng). Như thế, tổng số tiền lãi lũy kế mà Vietcombank hỗ trợ khách hàng năm 2020 và 2021 là 10.800 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong những ngày cuối cùng của năm 2021, Vietcombank tiếp tục đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực thông qua việc miễn toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên kênh ngân hàng số VCB Digibank, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ ngân hàng số.

Song song đó, Vietcombank tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các chương trình phục vụ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 723 tỉ đồng, trong đó 246 tỉ đồng được đóng góp trực tiếp từ người lao động và quỹ phúc lợi; ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 381 tỉ đồng.


Bài và ảnh: Thy Nga

Chia sẻ