VIDEO: Tiêu hủy lượng lớn thực phẩm bổ sung không rõ nguồn gốc


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ