VIDEO: Biển người kẹt cứng trong phiên chợ cuối cùng của năm 


Thực hiện: HUẾ XUÂN – XUÂN HUY