Vì sao Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên nói không đúng với chỉ đạo của tỉnh?

Ngày 28-6, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật là ông Cao Huy Trang, Giám đốc Công ty. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu dự án: Sản xuất phân vi sinh và chế phẩm sinh học: 30 000 tấn/năm; dịch vụ kho bãi, lưu giữ, ký gửi hàng hoá.

Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện là: “Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, với diện tích chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 hecta (Thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020); vi phạm Điểm g, Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19-11-2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hành vi áp dụng tình tiết tăng nặng: Công ty đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và Chủ tịch UBND xã Đại Đồng xử phạt vi phạm hành chính tại quyết định số 39/QĐ-XPVPHC ngày 10-2-2020”. Từ đó, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định xử phạt chính Công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên 210 triệu đồng.

Nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên. Ảnh: K.H

Trước khi UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định xử phạt hành chính thì Sở TN&MT Hưng Yên đã có Tờ trình số 271/TTr-STNMT ngày 17-6-2021 về việc đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên.

Theo phản ánh của người dân, lãnh đạo Công ty đã tự ý làm việc với người dân, thỏa thuận chuyển nhượng đất không đúng các quy định của pháp luật đã dẫn đến hậu quả, trong khi người dân chưa được biết về việc xây dựng nhà máy, chưa gặp gỡ với đại diện Cty thì đơn vị này đã tự ý xây dựng nhà máy trên đất của họ.

Mặc dù người dân đã có đơn gửi các cấp nhưng không hiểu sao, phía Công ty TNHH công nghệ xanh Hưng Yên không bị đình chỉ việc thi công công trình. Đến giờ, nhà máy gần như hoàn thiện xong, biển nội quy cho công nhân cũng được lãnh đạo Công ty cho gắn ở cổng ra vào.

Thông tin với người dân, ông Diễn giải thích: “Mình nói thế này, DA có chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh từ tháng 10-2017. Mình là chỗ tổng hợp, khi có chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư được cho phép nhận chuyển đổi sử dụng đất với các hộ dân có diện tích đất 03, tức là đất nông nghiệp đấy. Nhận chuyển đổi đất xong rồi, về mặt đầu tư có đủ điều kiện thì triển khai.

Đền bù GPMB xong phải được UBND tỉnh bàn giao đất, sau đó việc xây dựng tiến hành theo sự thống nhất với Sở Xây dựng…”. Ông Diễn nói công ty muốn đi vào hoạt động phải có: “nhà điều hành, khu vực sản xuất, kho bãi, cây xanh, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải do Sở TN&MT kiểm tra, đánh giá”.

Liên quan đến phần công ty tự chuyển nhượng đất với các hộ dân, ông Diễn cho rằng: “Về mặt lý nó khó khăn. Về mặt tình dân nhận chuyển nhượng rồi”.

Trên thực tế, Văn bản Số 1399/UBND-KT2, ngày 11-6-2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cho phép Công ty TNHH công nghệ xanh Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có dòng nào cho phép Cty này đứng ra làm các thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp với người dân.

Trong Quyết định số 265/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đồng ý cho Công ty TNHH công nghệ xanh Hưng Yên thực hiện Dự án dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân vi sinh, chế phẩm sinh học và kho bãi, lưu giữ hàng hoá trên diện tích 2.966,5 m2 đất.

Tuy nhiên, thực tế, công ty đã tự thỏa thuận mua, chuyển nhượng đất ruộng với người dân, khiến diện tích DA mở rộng thêm khoảng 28.000m2 đất nữa. Hiện đơn vị này đã tiến hành xây xong nhà máy và tường bao xung quanh.

Câu hỏi đặt ra; Vì sao ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên lại thông báo tới người dân với nội dung không đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên. Biến một hành vi vi phạm về đất đai của Công ty TNHH công nghệ xanh Hưng Yên thành một việc làm đúng với chấp thuận chủ trương của tỉnh?

PV sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo