Trước khó khăn của Covid-19, MB nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí

Quầy giao dịch tại MB những ngày phòng chống dịch Covid-19

Trong quý I/2020, MB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết
ĐHĐCĐ 2019 và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo được thăng dư tăng
vốn cổ phần lên gần 1.200 tỷ đồng. Việc này đã giúp MB nâng hệ số an toàn vốn (CAR)
hợp nhất tăng lên trên 11% (tỷ lệ an toàn vốn theo quy định hiện hành của NHNN là 8%) đây là chỉ số an toàn vốn ở mức cao trên thị trường hiện nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của MB, tính đến hết 31/03/2020, tổng tài sản của
Ngân hàng đạt gần 407.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 262.000 tỷ đồng, duy trì mức ổn định so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ tiêu huy động vốn riêng ngân hàng đạt gần 269.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh nợ xấu của hệ thống ngân hàng nói chung đều tăng; và trước thực trạng có hơn 35.000 doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, giải thể, phá sản vì đại dịch COVID-19 (theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB được kiểm soát chỉ ở mức 1,62% và tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng là 1,46%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng MB: 107%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I.2020 của MB đạt 2.196 tỷ đồng, tương đương
91% so với cùng kỳ 2019. Thu thuần kinh doanh tăng 16% so với quý I.2019, đạt 6.339
tỷ đồng; Thu nhập từ phí dịch vụ ở mức 745 tỷ đồng ~98% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí
trên doanh thu (CIR) hợp nhất ở mức thấp 32% và riêng lẻ chỉ ở mức 29%.

Với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 từ quý I, MB dự báo quý II sẽ tiếp tục
có nhiều khó khăn cho các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp. Khả năng quý III và quý IV.2020 sẽ là thời điểm thị trường phục hồi mạnh mẽ – là cơ hội phát triển cho Ngành ngân hàng và các ngành nghề khác.

MB đẩy mạnh tư vấn sử dụng app MBbank để giảm tần suất sử dụng tiền mặt cho khách hàng

Hải Đăng – Nguyễn Triệu/Sở hữu Trí tuệ