Nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng, TP HCM triển khai chương trình “Trình diễn công nghệ” (Tech-Demo) để doanh nghiệp và startup quảng bá, giới thiệu những sản phẩm, tiến bộ kỹ thuật , giải pháp công nghệ hữu ích có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế (thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…)

Một buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các chương trình Tech-Demo sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (đơn vị tổ chức Tech-Demo ) nội dung chương trình “Trình diễn công nghệ” sau đó sẽ được biên tập thành video công nghệ, trình chiếu trên cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ (Techport.vn), và kênh YouTube của Sàn giao dịch công nghệ.

Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc startup còn được hỗ trợ thêm những hoạt động tư vấn để tăng cơ hội kết nối, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Các thiết bị, giải pháp công nghệ sẽ được hỗ trợ trưng bày tại khu vực Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, khu vực Chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Đây là giải pháp linh hoạt vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa đảm thực hiện yêu cầu phòng chống dịch. Qua đó thiết thực góp phần đưa những giải pháp, mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sớm được ứng dụng vào đời sống tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội sau khi dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi.

Đăng ký tham gia bằng cách nhấn vào liên kết:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCqAPBeoBYIRiZFor-ws3zloFAeLRTXeaYr5bRKYbJ-_1qhw/viewform ),

điền thông tin và nhấn gửi phiếu đăng ký; hoặc gửi thông tin đăng ký đến email: duykhanh@cesti.gov.vn.


Mai Chân

Chia sẻ