Cụ thể, lô xe dính lỗi và bị triệu hồi được sản xuất từ tháng 7-2019 đến 11-2021, gồm: Mercedes-Benz GLE450 4MATIC, GLS450 4MATIC và AMG GLE 53 4MATIC (số loại X167). Các ôtô nêu trên được triệu hồi để kiểm tra dây điện nối vào thân xe dưới ghế hành khách và thay thế nếu cần thiết.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, bu-lông của dây điện 48V nối vào thân xe dưới ghế hành khách có thể được siết không đủ lực dẫn đến điện trở của điểm kết nối có thể tăng lên, kết hợp với dòng điện cao gây khả năng tăng nhiệt độ tại khu vực này. 


G.Hưng