Theo Giám đốc Sở Du lịch TP, trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Du lịch TP đã làm tốt vai trò nhiệm vụ hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho DN du lịch trên địa bàn và cả nước. Hiệp hội Du lịch TP đã có nhiều kiến nghị giải pháp hỗ trợ DN hoạt động trở lại, khuyến khích DN tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa; kiến nghị TP và các bộ ngành, Chính phủ xem xét giảm, giãn các loại thuế, giảm giá điện cho DN du lịch trên địa bàn…

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP, cho hay trong nhiệm kỳ tới, ban chấp hành sẽ tiếp tục kiến nghị hỗ trợ miễn giảm thuế cho DN lữ hành, các nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển kinh doanh dịch vụ lữ hành; hỗ trợ áp dụng mức giá điện theo đơn giá điện sản xuất cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú du lịch trong năm 2021… “Dù Chính phủ đã có Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập cho DN nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên phần lớn DN nhỏ và vừa không thể có lãi nên việc giảm thuế hầu như không có tác dụng. Do đó, các DN đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 5% trong năm 2021. Về vốn, tín dụng, hiệp hội sẽ đề xuất cho phép DN vay lại tiền ký quỹ không lãi suất; xem xét tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ, giảm thời gian trả nợ vay…” – bà Nguyễn Thị Khánh đề xuất.


Th.Phương

Chia sẻ