Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, cho hay vấn đề truy xuất nguồn gốc ngày càng được người tiêu dùng quan tâm bên cạnh yếu tố tiêu chuẩn, chất lượng. 

Việc áp dụng truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp kiểm soát được toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế.

TP HCM cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. 

Một trong những mục tiêu là có tối thiểu 50% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở thành phố thuộc các lĩnh vực: rau quả tươi, gia súc, gia cầm, thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh… sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có khả năng tương tác trao đổi dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Trong năm 2022, TP HCM sẽ ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc. 


N.Ánh