UBND TP HCM cho biết hoạt động và sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Qua ghi nhận ý kiến của DN và tình hình thực tế, UBND TP HCM kiến nghị 4 nhóm giải pháp với Thủ tướng Chính phủ và các bộ – ngành.

Đầu tiên là nhóm giải pháp duy trì, không để đứt gãy sản xuất hàng hóa, dẫn đến thiếu hụt lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu. Theo UBND TP HCM, hiện tất cả nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm tại TP HCM đều lệ thuộc vào các tỉnh, nhất là 19 tỉnh, thành phía Nam. UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh đặt hoạt động sản xuất nông nghiệp là thiết yếu, ưu tiên, tạo mọi điều kiện duy trì sản xuất, không để đứt gãy nguồn cung trong thời gian tới. UBND TP HCM cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh thực hiện nghiêm Công văn 1015 của Chính phủ về vận chuyển hàng hóa thiết yếu, chỉ kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa tại nhà máy, kho, không kiểm tra trên đường. Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Bộ Công an, Bộ Y tế ban hành phương thức kiểm tra phương tiện vận chuyển người và hàng hóa lưu thông qua các chốt để thống nhất áp dụng.

UBND TP HCM còn kiến nghị Thủ tướng tạm thời cho phép DN thay đổi nguyên liệu, tỉ lệ mà chất lượng không đổi và được sử dụng bao bì hiện tại để giảm chi phí sản xuất. DN sẽ gửi báo cáo chi tiết cho cơ quan quản lý nhà nước, cam kết không ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Nhóm giải pháp thứ hai về tháo gỡ khó khăn với DN sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “một cung đường 2 điểm đến” (mô hình sản xuất 3T). UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng ban hành hướng dẫn thống nhất chung về tiêu chí bắt buộc phải tuân thủ để bảo đảm phòng chống dịch trong tất cả lĩnh vực; cách thức kiểm tra, giám sát.

Nhóm giải pháp thứ ba là chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ DN, người dân, tuy nhiên, TP HCM kiến nghị một số thay đổi. Cụ thể là kéo dài thời hạn áp dụng ít nhất đến hết quý I/2022 và có thể đến hết tháng 6-2022 (thay vì hết tháng 12-2021 như dự thảo). Với DN dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch thì nâng mức giảm thuế GTGT lên 50% (thay vì 30% như dự thảo). Đối với DN nhỏ và vừa, một trong các tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa là doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỉ đồng, nhằm mở rộng phạm vi DN được hỗ trợ, TP HCM kiến nghị điều chỉnh điều kiện về tổng doanh thu năm 2021 để được giảm thuế thu nhập DN từ 200 tỉ đồng thành 300 tỉ đồng. TP HCM còn kiến nghị giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho người thuê đất gặp khó khăn; riêng DN du lịch bị ảnh hưởng liên tục 2 năm 2020-2021 thì giảm 50%; DN được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng sản xuất – kinh doanh.

Nhóm giải pháp thứ tư là UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện, khai thác hiệu quả các nền tảng ứng dụng công nghệ đang có như khai báo y tế điện tử, mã QR; cổng đăng ký, xác nhận tiêm chủng, hệ thống quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Các ứng dụng cần liên thông dữ liệu, sử dụng thống nhất giữa các địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.


Phan Anh

Chia sẻ