Tổng doanh thu lĩnh vực này trong 8 tháng đầu năm lên 57.222 tỉ đồng, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ lưu trú tăng 81,5% và dịch vụ ăn uống tăng 60,3%.

Doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 8 ước đạt 707 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lĩnh vực này 8 tháng đầu năm lên hơn 5.000 tỉ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ.

Lượng khách quốc tế bắt đầu trở lại và khách nội địa phục hồi nhanh ở TP HCM giúp ngành dịch vụ du lịch tăng trưởng nhanh so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có hơn 1,13 triệu lượt khách quốc tế và hơn 16,7 triệu lượt khách nội địa đến TP HCM trong 8 tháng qua.


T.Phương