Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền và 2 phó tổng giám đốc đột ngột từ nhiệm

Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền và 2 phó tổng giám đốc đột ngột từ nhiệm(NLĐO)- Bà Bùi Hải Huyền đã có nhiều năm gắn bó với Tập đoàn FLC, trải qua nhiều vị trí khác nhau ở doanh nghiệp này