“Trước đây, ngành thuế có đề nghị, các ngân hàng mới cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế, dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý thuế khi không “truy” được các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử. Đến nay, Luật Quản lý thuế đã luật hóa việc các ngân hàng phải cung cấp thông tin định kỳ cho ngành thuế” – đại diện Tổng cục Thuế nói và khẳng định cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế cũng như quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 126. Thông tư sẽ hướng dẫn cụ thể việc cung cấp thông tin, triển khai phối hợp giữa cơ quan thuế và các ngân hàng ra sao để bảo đảm công tác quản lý thuế có hiệu quả cũng như bảo mật thông tin khách hàng. “Thông tư đang trong quá trình dự thảo, sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất” – đại diện Tổng cục Thuế cho hay. 


M.Chiến

Chia sẻ