Theo lãnh đạo VNR, đến nay, các vướng mắc về kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 vẫn chưa được giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 20 công ty thực hiện nhiệm vụ bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hiện chưa có kinh phí để mua vật tư đưa vào công trình, chi thường xuyên và đặc biệt là trả lương cho người lao động 4 tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 25.000 lao động trong VNR.

“Nguy cơ cao là 11.315 lao động tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, gác chắn đường ngang… sẽ bỏ việc vì không có thu nhập. Vấn đề này đã đẩy doanh nghiệp đến bước đường cùng, khó có thể trụ vững đến hết tháng 4-2021” – Chủ tịch VNR nêu trong công văn.

Theo VNR, Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trình Thủ tướng Chính phủ không khắc phục được các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất – kinh doanh mà còn gây ra rất nhiều đình trệ, ách tắc cho VNR, đẩy doanh nghiệp đến nguy cơ phá sản…

Chủ tịch HĐTV VNR đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT nghiêm túc thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 1956/VPCP-CN ngày 24-3 về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; chỉ đạo Bộ GTVT tiếp tục giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế cho công tác quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia giai đoạn từ năm 2021 trở về sau cho VNR như các năm trước.

Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ GTVT lập chưa được phê duyệt sau 4 lần trình Thủ tướng vì có sự khác biệt quan điểm. Bộ Tư pháp và các bộ có ý kiến giao VNR quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt giai đoạn 2021-2030; còn Bộ GTVT đề nghị giao cho VNR đến năm 2025, sau đó giao cho Cục Đường sắt – Bộ GTVT. 


Văn Duẩn

Chia sẻ