Sau 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay, EVNCPC đã có bước phát triển vượt bậc, công suất cực đại toàn hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên đã tăng hơn 42 lần so với ngày đầu (3.172/75,4MW); đường dây các cấp điện áp tăng gần 100 lần; sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 200 lần (20 tỉ/100 triệu kWh); thực hiện tốt chương trình đưa điện về khu vực nông thôn miền núi, hải đảo góp phần xây dựng hạ tầng, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. 

Đến nay, trên địa bàn đã có 100% số huyện, 100% số xã đất liền, 99,71% số hộ nông thôn, miền núi được sử dụng điện lưới, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (99,52% số hộ dân nông thôn có điện).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng đã thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng phát triển hệ thống điện, phát triển khách hàng, quản lý và làm tốt dịch vụ khách hàng; thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, tỷ lệ tổn thất giảm đều qua các năm. Công tác tiết kiệm chi phí, giảm giá thành đã được thực hiện tốt, sản xuất kinh doanh đã có lãi, có đóng góp đáng kể vào thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa phương.

EVNCPC là đơn vị đầu tiên trong 5 Tổng công ty Điện lực đã triển khai chính thức dịch vụ điện điện tử cho 100% công ty điện lực thành viên từ ngày 14-10-2019, áp dụng chữ ký số trong tất cả các dịch vụ điện cho doanh nghiệp, và xác thực bằng mã OTP cho khách hàng cá nhân. Đồng thời, mức độ tự động hóa lưới điện ngày càng cao, với 100% TBA không người trực; 100% công ty điện lực có hệ thống SCADA và Trung tâm điều khiển, thao tác xa; 81,7% thiết bị đóng cắt trung áp đã được điều khiển xa; 91,22% khách hàng lắp công tơ điện tử.

Bên cạnh thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, EVNCPC luôn quan tâm tạo việc làm, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động và thu nhập năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt chính sách xã hội, thông qua các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động từ thiện, xã hội; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ phòng chống thiên tai, dịch bệnh…. được thực hiện tốt. 

Tổng số tiền tham gia công tác xã hội của toàn Tổng công ty mỗi năm khoảng trên 10 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2019 và năm 2020, Tổng công ty đã tặng cho 13 tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung & Tây Nguyên 135 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị gần 7 tỉ đồng; tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng; xây dựng công trình điện chiếu sáng nông thôn; ủng hộ cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…; đóng góp ủng hộ TP Đà Nẵng và các địa phương phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong 45 năm qua, Điện lực miền Trung đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Nhiều tập thể, cá nhân của Tổng công ty đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí như Anh hùng Lao động; nhiều Huân chương Độc lập; Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành địa phương… 

Đặc biệt, hôm nay EVNCPC vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 

Nhân dịp này, Tổng công ty còn có 6 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Thạch Dũng

Chia sẻ