Theo đó, kiến nghị của VASEP về việc bỏ quy định kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh dùng làm thực phẩm được nhập về để sản xuất xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước đã được Bộ NN-PTNT đồng ý và dự kiến ban hành thông tư sửa đổi vào quý II/2022.

Đối với thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ nội địa, Bộ NN-PTNT đã đưa các sản phẩm đã qua chế biến như: xử lý nhiệt, sấy khô, xông khói, hóa chất, ướp muối, lên men… ra khỏi danh mục đối tượng thuộc diện kiểm dịch, không loại trừ thủy sản đông lạnh.

Như vậy, Bộ NN-PTNT đã lắng nghe, tiếp thu một cách cầu thị và tháo gỡ khó khăn kéo dài của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản từ năm 2009 đến nay. 


V.Ngọc

Chia sẻ