Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao bộ này tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế và cục thuế các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với nhóm DN FDI có dấu hiệu chuyển giá.

Ngoài ra, kiến nghị giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, đánh giá để hoàn thiện, sửa đổi cơ chế phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong cấp phép và quản lý dự án đầu tư nước ngoài; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu để có thể truy cập và kết xuất được tất cả thông tin liên quan đến DN nhằm phục vụ công tác đánh giá, giám sát hiệu quả, kịp thời.

Theo đánh giá chung về tình hình hoạt động của các DN FDI tại Việt Nam của Bộ Tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, sử dụng vốn đầu tư nhìn chung vẫn còn thấp, chưa phát huy hết tiềm lực của DN. Nhiều DN có số lỗ lớn và lỗ liên tục trong nhiều năm. Đáng lưu ý, hiện tượng chuyển giá, trốn thuế còn diễn ra ở một số DN FDI.


T.Phương

Chia sẻ