Ngày 27-10, 2 hiệp hội cùng ngành nghề nước mắm là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam cùng tổ chức đại hội thành lập hiệp hội và ra mắt tại đại hội.

Về vấn đề này, tại buổi họp báo Chính phủ ngày 30-10, báo chí đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ về việc tại sao thành lập hai hiệp hội có tên gọi gần giống nhau.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Nghị định 45 của Chính phủ quy định về thành lập các hội, trong có việc thành lập các các hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ.

Cùng ngành nghề nước mắm nhưng có 2 hiệp hội tên gần giống nhau hoạt động với quy mô toàn quốc – Ảnh minh hoạ

Bộ Nội vụ đã rà soát các quy định của pháp luật sau khi nhận được đề xuất thành lập 2 hiệp hội nước mắm từ Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

“Theo tiêu chí của Nghị định Chính phủ ban hành, theo thông tư của Bộ Nội vụ là đủ điều kiện thành lập” – ông Nguyễn Duy Thăng nói.


Minh Chiến

Chia sẻ