Cuộc thi năm nay có 6 đơn vị tham gia dự thi gồm: Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed (Thái Bình), Công ty TNHH Thương mại HK (Tiền Giang), Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Đồng Tháp), Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (An Giang), Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) và Viện Lúa ĐBSCL với 12 mẫu dự thi, như: ST24, ST25, TBR39, Lộc Trời 28, VD20, Đài thơm 8, OM8, OM48 (8 mẫu) và A Sào, TBR78, OM406, OM38 là các giống nếp.

Kết quả năm nay gây nhiều bất ngờ khi Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed lần đầu dự thi đã thắng 2 giải nhất (hạng mục gạo là TBR39 và nếp A Sào) cùng 1 giải ba hạng mục nếp ngon với giống TBR78. Giải nhì gạo ngon thuộc về gạo ST24 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí và nhì nếp ngon là OM38 của Viện Lúa ĐBSCL. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đoạt giải 3 gạo ngon với giống Lộc Trời 28 (Thiên Vương).

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch VFA, cho biết 3 mẫu gạo thơm đoạt giải cao nhất sẽ được gửi dự thi “Gạo ngon thế giới” năm 2022 tổ chức tại Thái Lan cuối năm nay. 


Ng.Ánh