Ngày 12-1, VRG tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở ở TP HCM và trực tuyến. Đại hội có 71 cổ đông tham dự, đại biểu ủy quyền 5.020 cổ đông đại diện cho 3.907.589.930 cổ phần.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thành phần HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm có: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn.

Đại hội đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 8 thành viên, bao gồm: ông Huỳnh Văn Bảo, ông Nguyễn Hay, ông Phan Mạnh Hùng, ông Lê Thanh Hưng, ông Trần Công Kha, ông Hà Văn Khương, ông Phạm Văn Thành, ông Trần Ngọc Thuận. Trong đó, ông Trần Công Kha, được bầu là Chủ tịch HĐQT VRG, ông Lê Thanh Hưng được bầu là Tổng Giám đốc VRG.

Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT, ông Trần Công Kha (thứ hai, bên phải sang) và ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc VRG (thứ hai, bên trái sang)

Ban kiểm soát VRG có 3 thành viên gồm: ông Nguyễn Minh Đức, ông Đỗ Khắc Thăng, ông Võ Văn Tuấn. Trong đó, ông Đỗ Khắc Thăng được tín nhiệm giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đã chúc mừng các thành viên được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia HĐQT và các thành viên giữ các chức danh quan trọng của VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, ông bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào HĐQT VRG nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt những kết quả VRG đạt được trong thời gian vừa qua và tiếp tục điều hành VRG đạt được những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VRG là tập đoàn kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam với mức vốn điều lệ 40.000 tỉ đồng (nhà nước chiếm 96,77%) với 5 ngành nghề chính là: trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su, khai thác gỗ củi cao su; sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao su; đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su; sản phẩm công nghiệp cao su và chuyển đổi đất trồng cao su để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2022, VRG định hướng chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 30.000 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất 6.300 tỉ đồng, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động vượt 8,6 triệu đồng/người/tháng (kết quả năm 2021) cho tổng số lao động lên đến hơn 84.000 người.


V.Ngọc – Ảnh: An Na

Chia sẻ