Chiều 11-1, tại TP HCM, VRG tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của VRG, năm 2021 có nhiều biến động và thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của cả nước nói chung và ngành cao su nói riêng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo VRG quyết tâm nỗ lực và bằng nhiều giải pháp phải thực hiện tốt nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, năm 2021, VRG đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính; nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước; bảo đảm nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, về doanh thu và thu nhập khác ước đạt 29.091 tỉ đồng, tăng 8% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.162 tỉ đồng, tăng 8% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.179 tỉ đồng, tăng 13% so với kế hoạch.

Xác định doanh nghiệp phát triển bền vững là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, VRG đã Triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS/FM) tại các công ty thành viên. 

Tính đến tháng 12-2021, có 12 thành viên VRG được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 trên 70.030 ha cao su và được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 cho 22 nhà máy.

Công nhân Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam khai thác mủ đầu vụ năm 2021

Ngoài ra, VRG chủ động quan hệ hợp tác với các tổ chức về phát triển bền vững, phối hợp với Oxfam Campuchia để thực hiện “Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng cho khu vực Campuchia”, tham gia xây dựng hoàn thiện bản đồ số GIS cho toàn bộ diện tích cao su cho mục tiêu tái kết nối với FSC, các chứng chỉ rừng và hoàn thiện hệ thống quản lý.

Năm 2021, VRG có 20 doanh nghiệp được VCCI chứng nhận trong Tốp 100 doanh nghiệp bền vững, trong đó Tổng công ty Cao su Đồng Nai trong Tốp 10. Công ty CP Cao su Bến Thành là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh xuất sắc thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh xuất sắc tôn trọng và thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh năm 2021.

Năm 2022, VRG tiếp tục phát triển trên nền tảng 3 trụ cột: kinh tế – môi trường – xã hội, thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội; tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng người lao động dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động. Đồng thời, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Về các chỉ tiêu tài chính cụ thể, VRG đưa ra kế hoạch năm 2022 doanh thu và thu nhập khác đạt 29.271 tỉ đồng, tăng 1% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế 6.793 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế 5.340 tỉ đồng tăng 3% so với năm 2021.


V.Ngọc – Ảnh: An Na

Chia sẻ