Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết đây là dự án trọng điểm của vùng, nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII). Dự án này nằm trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, được xem là một dự án trọng điểm trong ngành dầu khí với tổng mức đầu tư cả chuỗi hơn 10 tỉ USD. Chuỗi dự án sẽ cung cấp khí tự nhiên để phát điện trong hơn 20 năm cho 4 nhà máy điện ở Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng quy mô khoảng 3.800 MW. Tổng nguồn thu dự kiến từ dự án khí Lô B – Ô Môn (không bao gồm điện) khoảng 22 tỉ USD trong suốt vòng đời dự án.


C.Linh