Sẽ thanh tra các dịch vụ của công ty chứng khoán liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng thấp là động lực đẩy mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Trên thị trường cũng dã xuất hiện một số trường hợp chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong tháng 9, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành văn bản nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định 153/2020/NĐ-CP về quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Mục đích là phát triển thị trường TPDN theo hướng an toàn, bền vững, đồng thời ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn của thị trường TPDN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Theo đó, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện đúng quy định các dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; dịch vụ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; dịch vụ đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu.

Đồng thời, các công ty phải tuân thủ nghiêm quy định về chế độ báo cáo tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

UBCKNN sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan đến TPDN và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo dữ liệu công bố của HNX và SSC, trong 8 tháng đầu năm 2021, có 490 đợt phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 308,517 tỉ đồng. Trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 296,933 tỉ đồng, 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 11,584 tỉ đồng (chiếm 3.754%) và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỉ USD.

Nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 116.1 nghìn tỉ đồng. Trong đó có 24,186 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 20.8%), 78.3% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm, lãi suất thấp dao động từ 3-4.2%, cố định trong toàn bộ thời hạn của trái phiếu.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 107,98 nghìn tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 21.6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm.

Trong 8 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).