Theo đó, các tổ chức phát hành thẻ có thể mở thẻ ghi nợ (bao gồm thẻ ghi nợ được thấu chi), thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử.

Như vậy, khách hàng có thể ngồi tại nhà đăng ký mở thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc sửa đổi quy định nhằm ứng dụng các công nghệ mới để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán mới đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, kinh doanh trong dịch Covid-19. Đây là bước tiến tiếp theo sau quy định cho phép khách hàng được mở tài khoản từ xa qua định danh điện tử (eKYC).

Nếu được Ngân hàng Nhà nước thông qua, khách hàng có thể ngồi tại nhà đăng ký mở thẻ ngân hàng. Ảnh: LAM GIANG

Các ngân hàng thương mại phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp pháp luật về giao dịch điện tử, quy định pháp luật liên quan về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng. Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng thẻ ngân hàng được phát hành bằng phương thức điện tử…

Các ngân hàng căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch thẻ của khách hàng mở bằng phương thức điện tử, nhưng tổng hạn mức không vượt quá 100 triệu đồng/tháng. Việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử không áp dụng với khách hàng cá nhân là người nước ngoài.


T.Phương

Chia sẻ