Saigonbank báo lãi giảm hơn 21%, nợ xấu tăng hơn 5%

Saigonbank báo lãi giảm hơn 21%, nợ xấu tăng hơn 5%
Quý II/2022, lãi sau thuế của Saigonbank giảm tới 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái thu nhập lãi thuần của Saigonbank tăng gần 59%, thu về hơn 237 tỷ đồng. Hầu hết các nguồn thu ngoài lãi lại ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Lãi thuần từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối giảm gần 17% so cùng kỳ, chỉ còn 9,1 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác giảm tới 60,1% xuống còn 23,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 42% đạt 12 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II/2022 của Saigonbank tăng 59% so với cùng kỳ đạt 180,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ này nhà băng này phải chi 103 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với quý I/2021 khiến lợi nhuận sau thuế của Saigonbank trong quý II/2022 giảm tới 21,1% chỉ còn 43,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Saigonbank đạt 24.804 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt hơn 18.100 tỷ đồng, tăng đến 9.7% so với cùng kỳ, trong khi huy động vốn từ khách hàng tăng nhẹ 1,2% lên 18.326 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ xấu nội bảng của Saigonbank tăng 5,4% so với đầu năm lên hơn 343 tỷ đồng đến hết quý II/2022. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 149% lên mức 42,5 tỷ đồng, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng tới 558% lên mức 121,7 tỷ đồng, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm nhẹ 2,5% xuống còn 178,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài khoản nợ xấu nội bảng hơn 343 tỷ đồng, Saigonbank hiện đang sở hữu khoản nợ tới 632,5 tỷ đồng tại VAMC. Điều này khiến chi phí dự phòng cho khoản nợ xấu ngoại bảng này tăng từ 327 tỷ đồng hồi đầu năm lên 439 tỷ đồng cuối tháng sáu.

Trong tháng 7/2022, biểu lãi suất Saigonbank vẫn không ghi nhận có sự biến động so với đầu tháng trước. Phạm vi lãi suất tiền gửi dành cho phân khúc khách hàng cá nhân tiếp tục nằm trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,3%/năm, áp dụng từ kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và 4 tháng được ngân hàng Saigonbank triển khai các mức lãi suất lần lượt là 3,2%/năm, 3,3%/năm, 3,6%/năm và 3,8%/năm.

Trong khi các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được ngân hàng này huy động lãi suất ở mức cao hơn rõ rệt là 5,1%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại Saigonbank tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm chung là 5,2%/năm. Còn tại kỳ hạn phổ biến 12 tháng, lãi suất được duy trì ở mức là 5,9%/năm.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng Saigonbank đang huy động cho các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng ở mức 6,3%/năm. Đối với các tiền gửi ngắn hạn như từ 1 tuần – 3 tuần, Saigonbank vẫn áp dụng mức lãi suất khá thấp hiện nay là 0,2%/năm.

Về thị trường chứng khoán, trong tháng 7/2022 cổ phiếu SGB đang được giao dịch xung quanh mốc 13.100 đồng/cp.